Päämainos
LVM käynnisti luotsauslain uudistamisen
Kuljetukset 07.04. 05:06

LVM käynnisti luotsauslain uudistamisen

Nykyisen luotsauslain tulkitseminen on alan yhtiöiden mukaan vaikeaa ja osin epäjohdonmukaista.

07.04.2021
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt hankkeen luotsauslain uudistamiseksi. Tavoitteena on saada uusi lainsäädäntö voimaan vuoden 2023 alussa.

Tarve lain uudistamiseksi on tullut alan toimijoilta. Voimassa olevaa luotsauslakia pidetään monitulkintaisena ja osin epäjohdonmukaisena. Lakia on tarve selkeyttää ja päivittää vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Muutoksia toivotaan erityisesti luotsien pätevyyskirjoja ja koulutusta koskeviin säännöksiin.

LVM tiedotti asiasta 31.3.

Lisäksi koronapandemia on nostanut esiin tarpeen arvioida pysyviä poikkeamismahdollisuuksia, joilla varauduttaisiin tuleviin poikkeuksellisiin tilanteisiin esimerkiksi säätämällä viranomaisille riittävät reagointimahdollisuudet.

Hankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia päivittää lakia myös muilta osin vastaamaan alan muuttuneita tarpeita.

Lakimuutosta valmistellaan yhteistyössä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tarkoituksena on saada muutosehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi syksyllä 2022.

JAA

LUETUIMMAT