Päämainos
LVM ostaa VR:ltä 35 miljoonalla ostoliikennettä
Kuljetukset 01.02. 06:17

LVM ostaa VR:ltä 35 miljoonalla ostoliikennettä

Sopimus takaa liikenteen markkinaehtoisesti kannattamattomilla reiteillä vuoteen 2030 saakka.

01.02.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat VR Rami Salle

VR Group ja LVM ovat tehneet uuden ostoliikennesopimuksen. Se takaa liikenteen jatkuminen markkinaehtoisesti kannattamattomilla reiteillä. 

Sopimus koostuu neljästä kokonaisuudesta, VR:n omasta lähijunaliikenteestä (D-, G-, M-, O-, R-, T- ja Z-junat), yöjuna- ja kiskobussiliikenteestä sekä yksittäisistä IC- ja Pendolino-vuoroista. 

Sopimuksen liikenteen laajuus vastaa nykytasoa ja sen vuosittainen liikennöintikorvaus on arvonlisäverollisena 34,87 miljoonaa euroa. VR Groupilla on sopimuksessa taloudellinen kannustin varmistaa sopimuksenmukainen suorite- ja laatutaso. Osan liikennöintikorvauksesta voi menettää, jos junia perutaan VR:stä johtuvista syistä, tai jos palvelun laatu, kuten täsmällisyys ei toteudu sovituissa rajoissa.

VR Group tiedotti sopimuksesta 27.1.

Kaukoliikenteen junista 44 prosenttia

Sopimus kattaa noin 16 prosenttia Suomen kaukoliikenteen matkoista ja noin 44 prosenttia kaukoliikenteen junien määristä. Lähiliikenteessä 17 prosenttia matkoista ja 19 prosenttia junista on ostoliikennettä (2019) ja 83 prosenttia matkoista ja 81 prosenttia junista HSL-liikennettä.

Sopimuksen piirissä oleva liikenne rahoitetaan pääosin lipputuloilla (68 %). Liikenne- ja viestintäministeriö korvaa kustannuksista 22 prosenttia ja HSL 10 prosenttia. Vertailu perustuu lukuihin vuodelta 2019. 

”Voimme turvata uudella sopimuksella liikenteen kaikille alueille Suomessa. Samalla otamme liiketoiminnallisen riskin matkustajamäärien kasvattamisesta seuraavan yhdeksän vuoden aikana”, sanoo tiedotteessa matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

VR Group sitoutuu uudessa sopimuksessa isoihin kalustohankintoihin. Uusiin yöjuniin ja lähiliikenteen juniin investoidaan sopimuskauden aikana yli 280 miljoonaa euroa. Sopimuksessa on osoitettu myös erillinen korvaus yöjunahankinnalle.

Lisäksi VR Group on päässyt yhteisymmärrykseen HSL:n kanssa yhteiskäyttösopimuksesta, jonka myötä HSL:n asiakkaat saavat matkustaa VR:n omissa lähiliikenteen junissa, kuten tähänkin saakka.

Kilpailu raiteilla on auki

Uusi ostoliikennesopimus ei vaikuta markkinaehtoisesti kannattaviin kaukoliikenteen reitteihin, joiden kilpailu Suomessa on avattu jo vuonna 2021. Kaukoliikenteen kilpailu on avattu ns. Open Access -mallilla, jossa jokainen operaattori kilpailee omalla kalustollaan. Markkinaehtoinen kaukoliikenne koskee Suomessa noin 84 prosenttia matkoista ja noin 56 prosenttia henkilöliikenteen junista.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä HSL omistaa kaluston ja on kilpailuttanut operaattorin vuonna 2020. Tuon kilpailun VR voitti. 

Uuden ostoliikennesopimuksen sisältö aukeaa myös kilpailutukselle sopimuskauden päätteeksi. VR sitoutuu siihen, että uusi, hankittava kalusto on saatavilla kilpailutuksen voittaneelle taholle ja henkilöstö voidaan siirtää uudelle operaattorille tarpeen vaatiessa. 

”Sopimus mahdollistaa nyt ensimmäistä kertaa pidemmän ajan suunnittelun ja siten myös alueille paremmat lähtökohdat mm. kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun. Uusi sopimus antaa alueille uuden mahdollisuuden hankkia itsenäisesti enemmän liikennettä. Näin suunnitellaan esimerkiksi Tampereen seudulla”, Simola kertoo. 

AVAINSANAT

LVM VR

JAA