Päämainos
LVM selvittää polttoaineen hinnan vaikutusta yritysten kilpailukykyyn
Kuljetukset 29.03. 05:00

LVM selvittää polttoaineen hinnan vaikutusta yritysten kilpailukykyyn

Lisäksi LVM käynnistää hankkeet, joissa arvioidaan etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin.

29.03.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää tarkemmin polttoaineen mahdollisen hinnannousun vaikutuksia eri toimialojen yritysten kustannuksiin ja siten kilpailukykyyn erilaisilla hinnannousun skenaarioilla. Polttoaineen hinnannousun vaikutuksia kuvataan eri maantieteellisillä alueilla Suomessa sekä eri toimialoilla. 

Lisäksi LVM käynnistää hankkeet, joissa arvioidaan muun muassa etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Hankkeet ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jota edistetään vaiheittain.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti hankkeista 26.3.

Etätyön vaikutuksista lisää tietoa

Vuosi sitten koronapandemian alettua yli miljoona suomalaista siirtyi etätöihin. Maaliskuussa 2020 myös liikennesuoritteet vähenivät huomattavasti, mihin vaikutti etätyön lisäksi muun muassa matkustamisen rajoitukset. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin arvion mukaan työmatkaliikenteen arvioidaan vähentyneen vuonna 2020 noin seitsemän prosenttia etätyön seurauksena. 

Hankkeessa arvioidaan, miten etätyö vaikuttaa liikennesuoritteisiin ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi tunnistetaan toimet, joilla valtio voi edistää etätyötä myös poikkeusolojen jälkeen päästöjen vähennystavoitteet huomioiden. 

Liikenteen palvelut edistämään kestävää liikkumista

Toisessa hankkeessa selvitetään, miten liikenteen uudet palvelut vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöihin. Liikenteen palveluistumisessa korostuu asiakaslähtöisyys, digitaaliset alustat, kutsuohjautuvuus ja nykyisen kulkuneuvokapasiteetin tehokkaampi jakaminen. Tavoitteena on, että liikkuminen hoidetaan mahdollisimman kestävästi ja päästöttömästi, kuten joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä sekä uusilla kestävillä liikenteen palveluilla. Matkaketjujen rungon muodostaa joukkoliikenne, jota täydentävät muut kestävät liikkumisratkaisut, kuten yhteiskäyttöiset palvelut.

Hankkeiden ohjausryhmiin kuuluu mm. ministeriöden ja Traficomin asiantuntijoita. Selvityksien päätoteuttaja on Ramboll Finland. Vaikutusarviointeja tehdään keväällä ja kesällä 2021 ja ne valmistuisivat syksyyn mennessä. Tuloksia hyödynnetään, kun päätetään fossiilittoman liikenteen tiekartan seuraavista toimenpiteistä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on suunnitelma kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Siitä on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021.

JAA