Päämainos
Kuljetukset 12.04. 07:12

"Taksisääntelyn korjaussarjan tarkoitus on palauttaa asiakkaiden luottamus turvalliseen kyytiin ja yrittäjien luottamus alan tulevaisuuteen", sanoo ministeri Timo Harakka.

LVM: Taksilainsäädännön muutokset voimaan pääosin 1. toukokuuta

Taksisääntelyn korjaussarjassa tehdyt lakimuutokset tulevat pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulevat voimaan 1.9.2021. Voimaantulon porrastuksella annetaan taksitoimijoille aikaa tehdä lakimuutosten edellyttämiä muutoksia. 

12.04.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Adobe Stock

Taksilain korjaussarjan tavoitteena on korjata taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä taksien saatavuuteen. Saatavuudessa tavoitteena on myös parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa kuvaa taksipalvelujen saatavuudesta.

"Taksisääntelyn korjaussarjan tarkoitus on palauttaa asiakkaiden luottamus turvalliseen kyytiin ja yrittäjien luottamus alan tulevaisuuteen", kertoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka LVM:n 8.4. lähettämässä tiedotteessa.

Keskeisiä muutoksia

Taksilain korjaussarja sisältää mm. seuraavia muutoksia:

  • Taksinkuljettajakokeen aihealueet ja kysymysten vähimmäissisältö määritellään tarkemmin, jotta koe huomioi paremmin esimerkiksi matkustajien turvallisuudesta huolehtimista ja erityisryhmien kanssa toimimista. 
  • Taksinkuljettajat voivat osaamisensa täydentämiseksi käydä jatkossa myös laissa määritellyn vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen. Erityisryhmien kuljettajakoulutus voidaan huomioida myös julkisissa taksipalveluhankinnoissa.
  • Jos Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteaa hintaseurannan perusteella, että erityisryhmien lisäpalvelujen hinnat eivät ole kohtuullisia, se voi asettaa niille enimmäishinnan.
  • Yrittäjiltä vaaditaan Y-tunnus jo taksiliikenneluvan myöntämisvaiheessa. Taksiliikenneluvan edellytyksiin kuuluu jatkossa velvollisuus suorittaa yrittäjäkoulutus ja -koe. Taksiliikenneluvan jo saaneiden tulee täyttää lain vaatimukset siirtymäaikana. 
  • Valvonnan tehostamiseksi taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulee pitää aina mukana ajoneuvossa. Myös kuljettajan vastuuta ajoneuvossa mukana pidettävistä asiakirjoista ja tiedoista on lisätty ja velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä kuljettajalle liikennevirhemaksu. 
  • Taksivalaisin tulee pakolliseksi tietyin yritys- ja edustusajoja koskevin poikkeuksin. Verovalvonnan tukemiseksi kaikista taksikyydeistä tulisi kerätä sähköisessä muodossa laissa määritellyt tiedot.

Hinnoitteluun läpinäkyvyyttä 

Lakiesityksessä on yhtenäistetty kyytien hinnoittelua kokevia velvoitteita, jotta asiakkailla olisi paremmat mahdollisuudet arvioida taksimatkan hintaa. Hinnoittelua koskevat muutokset tulevat voimaan 1.9.2021.

Taksikyydin hinta tai hinnan määräytymisen perusteet olisi edelleen ilmoitettava ennen matkan alkua. Jos kyydin hinta ei ole kiinteä, hinnoittelussa olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä esimerkkimatkan hinta sekä käytettävä hinnan määrittelyssä mittauslaitedirektiivin mukaista taksamittaria.

Taksiyritysten ja välityskeskusten on toimitettava viranomaisille hintatietoja. Lisäksi täsmennetään, mitä tietoja palvelujen tarjonnasta ja kysynnästä on toimitettava.

JAA

LUETUIMMAT