Päämainos
Automaattibussi liikenteessä
Kuljetukset 16.05. 08:31

Automaattibussi liikenteessä

LVM valmistelee liikenteen pelikirjaa

Pelikirja on yksi Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018-2022 toimenpiteistä.

16.05.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat LVM / Aleksandra Suzi, Shutterstock

Liikenne- ja viestintäministeriö on yhteistyössä liikennetoimijoiden kanssa valmistellut ns. liikennealan pelikirjaa. Pelikirja on yksi Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018-2022 toimenpiteistä.

Liikennealan kasvuohjelma on yhteistyöhanke, jossa on mukana ministeriöitä, viranomaisia, kaupunkeja sekä liikennealan toimijoita ja yrityksiä. Hanketta vetää työ- ja elinkeinoministeriö.

Pelikirja toimisi ohjenuorana erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin rooleille liikennemarkkinoilla ja auttaisi alan kasvumahdollisuuksien hyödyntämisessä.

LVM tiedotti asiasta 9.5.

Valmiiksi ensi syksynä

Luonnos pelikirjaksi on lausuntokierroksella 31.5.2019 saakka. Lausuntokierroksen jälkeen liikennealan pelikirjan valmistelu jatkuu virkamies- ja työryhmäntyöskentelynä. Tavoitteena on, että se valmistuu syksyyn 2019 mennessä.

Liikennealan pelikirjan keskeinen sisältö on toimialan kahdeksan teesiä, joihin sitoutumalla liikenneala edistää käyttäjälähtöisen, yhdenvertaisen ja kestävän liikennemarkkinan kehittymistä sekä yritysvetoisen kasvun syntyä.

Teeseillä liikennealan toimijoita kehotetaan edistämään:

  • Toimivan ja turvallisen liikennejärjestelmän syntymistä.
  • Liikennemarkkinoita, joilla kilpailu ohjaa uudistumaan.
  • Yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.
  • Liikenteen toimijoiden roolien selkeyttä.
  • Julkisesti ostettujen ja markkinaehtoisten palvelujen yhteentoimivuutta.
  • Asiantuntemusta ja läpinäkyvyyttä julkisissa hankinnoissa.
  • Sähköistä liikennettä, automatisaatiota ja palvelu- ja kokeilukulttuurin syntymistä.
  • Liikennealan ammatillista houkuttelevuutta.

 

Teesien tueksi pelikirja sisältää kuvauksen toimialan kasvun mahdollisuuksista sekä kuvaukset julkisen sektorin eri rooleista liikenteen markkinoilla.

Julkisella sektorilla on tärkeä rooli liikennealan muutoksessa. Julkisen sektorin toimista esimerkiksi mahdollistava politiikka ja sääntely luovat edellytyksiä. Julkiset hankinnat ja kokeilut sekä niille asetetut vaatimukset puolestaan tukevat markkinoiden, liiketoimintamallien sekä teknologisten ratkaisujen kehittymistä.

Pelikirjalla halutaan edistää myös liikennepalvelulain toteutumista käytännössä. Lain keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia.

Osa Liikennealan kansallista kasvuohjelmaa

Liikennealan pelikirja on yksi Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018-2022 toimenpiteistä.

Kasvuohjelman lähtökohtana on, että tutkimusala, julkinen ja yksityinen sektori edistävät yhdessä toimialan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Painopiste on yrityslähtöisten toimintaympäristöjen ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvien palvelujen kehittämisessä.

Ohjelman tavoitteena on kehittää liikenteestä kasvava toimiala, jolla toimii useita kansainväliseen kasvuun tähtääviä yritysvetoisia yhteistyöverkostoja. Samalla Suomesta halutaan houkutteleva liikennealan testi- ja pilotointialustojen sekä sijoitusten ja investointien kohde.

AVAINSANAT

LVM

JAA