Päämainos
LVM:n työryhmä pohtii lentoyhteyksiä
Kuljetukset 26.08. 07:45

LVM:n työryhmä pohtii lentoyhteyksiä

Työryhmän on toimeksiannon mukaan arvioitava maakuntayhteyksien turvaamistarve. 

26.08.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä arvioi Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenneyhteyksien turvaamista. 

Työryhmän toimiaika on 21.8.2020–30.9.2020. Ryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Pilvi Torsti ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.

LVM tiedotti asiasta 21.8.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten lentoyhteydet voidaan turvata. Työryhmä selvittää myös kyseisten alueiden sitoutumisen oman alueensa lentoliikenteen tukemiseen. 

Finnair lopetti lennot

Finnair Oyj:n operoimat markkinaehtoiset lennot Kokkolaan, Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään ja Kemiin loppuivat koronan myötä. Yhteydet ovat olleet jo ennen koronatilannetta heikosti kannattavia. 

Työryhmän työssä huomioidaan valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu ja sen parlamentaarisessa ohjausryhmässä tehdyt linjaukset, joissa korostuu kestävä liikkuminen ja liikenneverkon kunnossapito. Kestävää liikkumista edistävät esimerkiksi matkaketjujen ja liikkumisen palveluiden kehittäminen koko Suomessa. 

12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa tunnistetut kriteerit käydään nyt työryhmässä läpi ja huomioidaan esimerkiksi nopeiden raideyhteyksien merkitys alueille pidemmällä aikavälillä.

Vakiintuneen ilmailun lisäksi myös uudenlaiset digitaalista tietoa hyödyntävät ilmailun muodot voivat tulevaisuudessa haastaa perinteisiä kaupallisia reittiliikenteen matkustaja- ja tavarakuljetuksia. 

LVM asettaa lähiaikoina toisen työryhmän selvittämään tällaisen digi-ilmailun tilannetta, jotta myös sen tuomat mahdollisuudet voitaisiin huomioida 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

Työryhmälla vajaa kuukausi aikaa

Ryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Pilvi Torsti ja varapuheenjohtaja osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala. Muut jäsenet ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Kajaanin elinvoimajohtaja Risto Hämäläinen, Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen ja Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Työryhmä kuulee työnsä aikana keskeisiä lentoyhtiöitä sekä Finavia Oyj:tä ja Traffic Management Finland Oy:tä. 

JAA