Päämainos
Maritime DataSpace tehostaa alusten satamakäyntejä
Kuljetukset 28.04. 10:28

Maritime DataSpace tehostaa alusten satamakäyntejä

Datavälityspalvelu säästää alusten aikaa, laskee polttoainekustannuksia ja vähentää päästöjä.

28.04.2023
Teksti Esko Lukkari kuvat Fintraffic

Fintrafficin meriliikenteenohjaus selvittää Maritime DataSpace –hankkeessa ensi kertaa Suomessa data-avaruusarkkitehtuurin (dataspace) hyödyntämistä merenkulun eri logistiikkatoimijoiden tiedonvälityksessä.

Hanketta rahoittaa Sitra, ja sitä toteutetaan osana kansallisen Meriliikenteen ilmoituspalvelun NEMOn kehittämistä. Fintrafficin kumppaneina ovat Siili Solutions ja Awake.ai, jotka vastaavat teknologian kehittämisestä.

Varustamoista mukana ovat ESL Shipping ja E&S Tankers. Pilotoinnit toteutetaan Oxelösundin satamassa. Fintraffic toimii hankkeen data space -operaattorina. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun

Fintraffic tiedotti hankkeesta 27.4. hyödyntää

Palvelua hyödyntää moni satamatoimija

Tavoitteena on kehittää välityspalvelu satamakäyntiin liittyvien tietojen välittämiseksi eri toimijoiden välillä läpinäkyvästi ja luotettavasti.

"Suomessa on hyvät edellytykset kehittää merilogistiikan eri toimijoiden välistä datanvaihtoa. Maritime DataSpace -hankkeessamme tavoitteena on laajentaa satamakäyntiin liittyvien tietojen välitystä useamman toimijan hyödynnettäväksi yhteisen datan välityspalvelun avulla", sanoo tiedotteessa hankepäällikkö Olli Soininen Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta.

Hankkeessa toteutetaan tämän vuoden aikana määrittelyt datan välityspalvelun ratkaisut. Niitä on tarkoitus tänä vuonna testata kahden eri satamakäynnin aikataulutuksen pilotilla.

Käytetään valmiita tilannekuvamalleja

Toimivan logistiikkaketjun taustalla vaikuttavat monet tekijät. Yksi isoimmista on mahdollisimman tarkka aikataulutieto, joka yhdistää satamassa muun muassa meri- ja maarahdin tehokkaiksi kuljetusketjuiksi.

Maritime DataSpace -hankkeessa hyödynnetäänkin ”Just in Time Port Arrival” ja ”Virtual Port Arrival” -toimintamalleja, joilla optimoidaan alusten saapumista ja lähtemistä satamista sekä vähennetään alusten polttoainekustannuksia ja pienennetään CO2-päästöjä.

Just in Time Port Arrival tarkoittaa aluksen saapumista satamaan ennalta suunnitellusti ja oikeaan aikaan, eli juuri ennen lastauksen tai purkamisen aloittamista. Toimintamalli perustuu reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon aluksen, sataman ja muiden sidosryhmien välillä.

Säästöjä usealle toimijalle

Virtual Port Arrival –toimintamallin ideana n on saada aluksille tieto, jos satamassa ei ole laituripaikkaa vapaana ennalta suunniteltuna ajankohtana. Tällöin alus laskee nopeuttaan ja tähtää saapumisensa laituritilanteen mukaan. Kuittaus laiturivarauksesta satamalle tehdään virtuaalisesti, jolloin satamassa tiedetään, että alus saapuu laituripaikan vapauduttua ja on palvelujonossa.

Aluksille malli tuo säästöjä polttoainekustannuksiin ja CO2-päästöihin, kun se voi optimoida vauhtiaan laituripaikan vapautumisen mukaan.

"Molemmista toimintamalleista saatava hyöty riippuu pitkälti merirahtikuljetusten tyypeistä, ja suurimmat hyödyt saadaan hakurahdeille. Nopeammista aluksen kääntöajoista, lyhyemmistä odotusajoista sekä matalammista polttoainekustannuksista ja CO2-päästöistä saadaan mittavia säästöjä muun muassa terminaalioperaattoreille, satamille sekä lastin ja alusten omistajille", sanoo tiedotteessa Fintrafficin Olli Soininen.

JAA