Päämainos
Tero J. Kauppinen on VIA Groupin perustaja ja Leaders’ Business Schoolin rehtori.
SponsoroituKuljetukset 30.08. 13:21

Tero J. Kauppinen on VIA Groupin perustaja ja Leaders’ Business Schoolin rehtori.

Markkina ja yritykset haastavat logistiikan kehittymään

Kun niin sanotut tukifunktiot luovat yrityksen synnyttämästä arvosta mittausten mukaan 35-55 prosenttia, ei yritys voi saavuttaa täyttä potentiaaliaan, elleivät tukitoiminnot ole täysin integroitu liiketoiminnan kanssa.

30.08.2021
Teksti Tero J. Kauppinen kuvat Tiina Somerpuro

Käytännössä tämä tarkoittaa uudenlaista arvon luomiseen perustuvaa johtamista ja sitä, että tukitoiminto tiedostaa itsensä lisäarvoa luovaksi funktioksi - ja osaa mitata luomansa lisäarvon.

Yhteistyötä ei ole ilman yhteisiä tavoitteita

Perinteisesti organisaatiossa on laatikoita, joissa jokainen huolehtii omasta roolistaan. Ongelmaa, joka tästä syntyy, symbolisoi laatikoiden välissä oleva tyhjä valkoinen tila, jota kukaan ei johda. 

Yhteistyön ratkaisemiseksi yrityksessä rakennetaan erilaisia matriiseja ja ”organisaatiohimmeleitä”, jotka ajan oloon hidastavat asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Aina löytyy joku, jolla on ei-sana uuteen asiaan.

Yhteinen organisaatiolaatikkoja yhdistävä tekijä ja yhteistyön ajuri löytyy arvon luomisesta. Jopa sellaisille toiminnoille kuin HR tai viestintä saadaan euromääräinen arvo ja mitä sen luominen edellyttää.

Supply Chain Managementin, logistiikan ja materiaalitoimintojen pitäisi kytkeytyä liiketoimintaan jopa HR:ää helpommin. Funktion kannalta sen luoman arvon tekeminen euroina läpinäkyväksi luo energiaa, fokusta ja integraatiota organisaatioon. Ja se tekee hyvää funktion itseluottamukselle!

www.johtaminen.net

Älykäs vallankumous asettaa uudet vaateet osaamiselle

Jokaisessa toiminnossa ja ammatissa on siinä tarvittava osaaminen tärkeää. Kokemuksen karttuessa osaamista karttuu myös lisää. Tätä kehitystä voisimme kutsua I-kirjaimeksi.

Samaan aikaan toimintaympäristössä on menossa Smart Revolution, älykäs vallankumous, jossa luotu menestys kestää vain puolet siitä ajasta, mitä menestys kesti ennen. Todellinen draiveri on digitalisaatio, joka on MIT:n mukaan nelinkertaistanut muutosnopeuden. Kehitysnopeus ei ole hidastumassa.

Uudessa ympäristössä mikään toiminto ei pysty onnistumaan säilyttämällä ja panostamalla vain I-osaamiseen.

I-osaajan on kasvatettava itselleen ”hattu”, laajempi strategista ymmärrystä ja johtamisosaamista kuvaava vaakapalkki. I-kirjaimesta tulee T-kirjain.

Logistiikkajohtajan on muotoiltava itsestään T-osaaja I-osaamisen lisäksi, jotta hän voisi täysipainoisesti olla luomassa yrityksensä menestystä.

Logistiikkajohtaja ja lääketieteen tohtori

Mitä yhteistä on logistiikkajohtajalla ja lääketieteen tohtorilla? He molemmat ovat perinteisesti I-osaajia, syvällisiä oman alansa hallitsijoita.

Jos lääketieteen tohtori haluaa päästä eteenpäin urallaan, häneltä vaaditaan panostamista johtamisosaamiseen. Sen vuoksi suurin osa johtamiskoulutuksessamme tohtorin tutkinnon suorittaneista osallistujista on juuri lääketieteestä tutkintonsa suorittaneet. Seuraavana tulevat tekniikan ja kauppatieteen tohtorit.

VIA Groupiin kuuluva Leaders’ Business School on toiminut vuodesta 1988. Olemme käytäntöön uusinta tietoutta ja ideoita soveltava johtamisen kehittämisinstituutti, jolla on olemassa ohjelmat, jotka hyvin sopivat LOGY:n jäsenten T-mallin hatun kehittämiseen.

Yhteistyö LOGY:n kanssa on hyvässä vauhdissa. Kutsumme kaikkia LOGY:n jäseniä valmistautumaan uuteen tulevaisuuteen ja vierailemaan sivullamme www.johtaminen.net.

VIA Group (perustettu 1976) Suomen kokeneimpiin johdon konsultteihin lukeutuva kehitysyhtiö, jolla on uniikit työkalut konsultoida arvon kehittämistä. Meillä on myös kehitysohjelmat, työkalut, mittarit ja koutsaaminen, jolla eksponentiaalinen arvon muodostus varmistetaan.

Groupiin kuuluva CEO.works Oy on joint-venture newyorkilaisen CEO.works, Inc:n kanssa. Tämä takaa käyttöömme globaalit resurssit ja kehityksen sekä uusimmat ideat, joilla Wall Streetillä menestyvät yritykset kehittävät toimintamallejaan.

Pitkät kehitysohjelmat varmistavat, että johdon osaaminen on vaadittavalla tasolla. Groupiin kuuluvassa Leaders’ Business Schoolissa on mahdollista tehdä markkinoiden käytännönläheisin ja osallistujan ympärille räätälöityvä eMBA.

Panostamme vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Konsultoinnin ja kehittämisen välineet ovat yhteensopivia ja niillä on mahdollista muodostaa asiakasorganisaatiosta yhdensuuntaistettu toimintavektori.

AVAINSANAT

VIA Group

JAA