Päämainos
Matkahuolto pudotti 25 prosenttia päästöjään
Kuljetukset 02.04. 13:10

Matkahuolto pudotti 25 prosenttia päästöjään

Vuoden 2023 kokonaispäästöt putosivat reilusti vuoden 2020 lukuihin verrattuna.

02.04.2024
Teksti Esko Lukkari

Matkahuolto on viime vuoden lukujen mukaan pienentänyt kokonaispäästöjään 25 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Yhtiön ja kotimaan pakettipalveluiden kasvihuonepäästöt kattava päästölaskenta vuoden 2023 osalta on valmistunut.

Matkahuolto tiedotti asiasta 28.3.

”Meille on ensiarvoisen tärkeää onnistua ilmastotiekarttamme mukaisissa päästövähennyksissä, jotta saavutamme kansainvälisen SBT-aloitteen hyväksymän päästövähennystavoitteemme ja puolitamme päästömme vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä”, sanoo tiedotteessa Matkahuollon vastuullisuusjohtaja Jaana Korkiakoski.

Matkahuollon päästölaskenta pohjautuu GHG-protokollaan, joka on kansainvälisesti käytetyin standardi kasvihuonepäästöjen mittaamiseen ja raportointiin. Laskennan tulokset on varmentanut Gaia Consulting. 

Pakettikohtainen pienennys 20 prosenttia

Oman toimien osuus yhtiön hiilijalanjäljestä on noin 10 prosenttia ja arvoketjun osuus noin 90 prosenttia. Valtaosa eli noin 60 prosenttia arvoketjun päästöistä syntyy pakettikuljetuksista. Edellisvuoteen 2022 verrattuna pakettikohtainen päästö on pienentynyt noin 20 prosenttia. 

Korkiakosken mukaan yhtiö on saavuttanut päästövähennykset siirtymällä kotimaan runkokuljetuksissamme uusiutuvaan dieseliin. Uusiutuviin polttoaineisiin siirtymisen lisäksi yhtiö on tehostanut runkokuljettamista kuljetuskapasiteettimuutoksilla ja ottanut käyttöön HCT-rekkoja, jotka ovat korvanneet pienempää kalustoa. Lisäksi Hämeenlinnan ja Turun alueen noutojakelukuljetuksissa siirryttiin vuoden 2023 alussa uusiutuvaan dieseliin.

JAA