Päämainos
Merenkulkijoille uusi kyberturvallisuusohjeistus
Kuljetukset 15.09. 08:31

Merenkulkijoille uusi kyberturvallisuusohjeistus

Kyberuhat vaanivat varustamoja ja aluksia yhä enemmän merenkulun automatisoituessa.

15.09.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Suomen Varustamot ry ja Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Vesikuljetuspooli ovat julkaisseet uuden kyberturvallisuus-ohjeistuksen varustamoille ja aluksille. Ohjeistus perustuu laajaan merenkulun kyberturvallisuusselvitykseen. Sen on tehnyt maarianhaminalainen konsulttiyhtiö Deductive Labs Ab.

Suomen Varustamot tiedotti asiasta 9.9.

Kyberturvallisuuden merkitys merenkulussa on noussut entistä tärkeämmäksi kyberturvallisuusuhkien kasvun takia. Digitalisaation avulla pystytään tehostamaan merenkulun toimintoja ja parantamaan turvallisuutta, mutta samalla on huolehdittava tietoturva- ja kyberturvallisuusriskeistä.

Merenkulku automatisoituu ja aluksilla on erilaisia integroituja järjestelmiä, jotka ovat tietoliikenneyhteyksien kautta yhteydessä mm. varustamo-organisaatioon, operaattoreihin ja palveluiden tuottajiin. Tietotekniikan käyttö aluksilla on lisääntynyt myös erilaisten sosiaalisten yhteyksien sekä matkustajille suunnattujen palvelujen kautta.

Internet altistaa tietomurroille

Internetin kautta toimivat järjestelmät ja tiedonsiirto ovat alttiita tietomurroille ja operatiivisia järjestelmiä haittaaville kyberhyökkäyksille. Siksi on välttämätöntä, että kyberturvallisuutta hallitaan alusten, miehistön ja rahdin suojaamiseksi mahdollisilta kyberturvallisuusuhkilta. Hyökkäysten kohteina voivat olla itse aluksen tai varustamon lisäksi niiden asiakasyritykset tai koko toimitusketju.

Alkuvuodesta 2021 tehty selvitys perustuu osin varustamoille sekä yksittäisille kauppa-aluksille suunnattuihin kyselyihin ja haastatteluihin. Selvityksessä hyödynnetään myös Kyberturvallisuuskeskuksen sekä olemassa olevien tutkimusten ja ohjeiden tietoja. 

Selvityksen on toteuttanut Deductive Labs Ab. Selvityksessä esiin nousseet parhaat käytännöt on koottu varustamoiden ja alusten käyttöön helppotajuisiksi ohjeiksi.

Selvitys ja ohjeistukset on nyt julkaistu sähköisinä versiona sekä Suomen Varustamot ry:n että Huoltovarmuuskeskuksen sivuilla. Dokumenteista painetaan paperiset julkaisut syksyn 2021 aikana.

JAA