Päämainos
Merenkulku yrittää houkutella enemmän naisia alalle
Kuljetukset 27.06. 12:17

Merenkulku yrittää houkutella enemmän naisia alalle

Euroopan tason työmarkkinaosapuolet etsivät konkreettisia ratkaisuja.

27.06.2018
Teksti Heli Satuli kuvat The Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC)

Tällä hetkellä vain 2 prosenttia EU-lipun alla seilaavien alusten työntekijöistä on naisia. Lukema on alhaisempi kuin millään muulla liikennesektorilla. Euroopan varustamoliitto ECSA ja kuljetusalan työntekijäliitto ETF ovat päättäneet ryhtyä yhteistyöhön tilanteen muuttamiseksi. Järjestöt keskustelivat Brysselissä mahdollisista ratkaisuista naisten osuuden kasvattamiseksi Euroopan merenkulkusektorilla. Nyt käynnistyneen yhteistyön tavoitteena on löytää konkreettisia toimintamalleja naisten houkuttelemiseksi alan työtehtäviin.

Monimuotoisuudesta johtava periaate

ECSA:n pääsihteeri Martin Dorsmanin mukaan ensimmäisessä tapaamisessa keskityttiin merenkulkualan koulutukseen ja naisten urakehitykseen sekä naisten rekrytointiin ja jo alalla työskentelevien naisten sitoutumiseen merenkulkualalle. Työmarkkinaosapuolen lisäksi kokoukseen osallistui EU-komission, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä lukuisten jäsenmaiden ja alan koulutuslaitosten edustajia. Mukana oli myös eurooppalaisen rautatiealan järjestö, jolta merenkulkualan on tarkoitus oppia toimivia käytäntöjä.

"Jos haluamme Eurooppaan vahvoja, vauraita ja sosiaalisesti kestäviä meriklustereita, sukupuolten tasavertaisuuden ja alan monimuotoisuuden pitäisi olla johtava periaate. Muuten emme saa houkuteltua ja sitoutettua alalle parhaita ammattilaisia", totesi pääsihteeri Dorsman Brysselissä.

Dorsmanin mukaan alalla johtavissa asemissa toimivat naiset voivat auttaa viestimään koko merenkulkualalle, että naiset kuuluvat perinteisesti miesvaltaiselle sektorille.

"Houkutellaksemme enemmän naisia alalle, meidän on parannettava kaikkien työolosuhteita", totesi työntekijöitä edustavan EFT:n Tonka Cupic.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja häirinnän estäminen ovat Cupicin mukaan avainasemassa jo rekrytointitilanteessa. Jotta naiset saa pysymään alan tehtävissä, on myös luotava aitoja mahdollisuuksia kehittää uraansa.

JAA