Päämainos
Merenkulun päästöissä 7 prosentin lasku
Kuljetukset 12.08. 09:27

Merenkulun päästöissä 7 prosentin lasku

IMO:n tuore selvityksen mukaan päästöt ovat laskeneet meriliikenteen kasvusta huolimatta.

12.08.2020
Teksti Esko Lukkari

IMO:n meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä koskevan tuoreen selvityksen mukaan hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vertailuvuoteen 2008 verrattuna ja erkaantuneet merikuljetusten määrän kasvusta.

Suomen Varustamot tiedotti IMO:n selvityksestä 10.8.

Vuodesta 2008 hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet noin seitsemän prosenttia. Samaan aikaan merirahdin määrä on noussut jopa 40 prosenttia.

Vuosina 2012–2018 meriliikenteen vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt (sis. hiilidioksidi, metaani ja typenoksidi) ovat kasvaneet 977 miljoona tonnia, noin 1076 tonniin. Suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä on edelleen hiilidioksidipäästöjä (1056 milj. tonnia). Meriliikenteen päästöt edustavat 2,89 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. 90 prosenttia maailmankaupasta kulkee meriteitse.

Meriliikenteen osuus tarkentunut

Parantunut päästöinventaario- ja alustietojen AIS (automatic identification system) saanti mahdollistaa aluskohtaisen seurannan satamien välillä. Neljännessä IMO:n KHK selvityksessä on nyt ensikertaa erotettu kotimaan liikenteen ja kansanvälisen meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöt IPCC:n (YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli) ohjeiden mukaisesti.

Kansanvälisen meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet maltillisesti ja edustavat noin kahta prosenttia kokonaispäästöistä. Kansanvälisen meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2008 olivat 794 miljoonaa tonnia eli vähemmän kuin aikaisemmin on oletettu.

Energiatehokkuus kehittynyt

IMO:n KHK-strategian vertailuvuoteen 2008 verrattuna energiatehokkuus on parantunut jopa 32 prosenttia tai 22 prosenttia, riippuen vertaillaanko arviota kuljetettuun tonnimäärään tai aluksen kantavuuteen (DWT) perustuen. 

Aluksien energiatehokkuuden parannus on seurausta aluksien operatiivisten nopeuksien alentumisesta ja aluksien koon kasvusta. Eri alustyyppien ja aluskokojen välillä on suuria eroavaisuuksia energiatehokkuudessa ja yksittäisten alusten kohdalla vaihtelu on myös suurta sääolosuhteiden ja rahdinantajilta tulevien operatiivisten muutosten vuoksi, joihin varustamojen vaikuttamismahdollisuudet ovat pienet.

Selvitys ennustaa, että kansanvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöt voivat kasvaa vuoteen 2050 mennessä jopa 1500 tonniin vuodessa, joka tarkoittaa noin 90-130 prosentinkasvua verrattuna vuoteen 2008. Tämä ennuste on silti parempi kuin edelliset, joissa ennustettiin 50-250 prosentin kasvua.

Vaihtoehtoiset polttoaineet

Selvityksessä arvioidaan, että vuonna 2050 noin 64 prosenttia meriliikenteen polttoaineista koostuisi vaihtoehtoisista polttoaineita. Vain nykyisten alusten energiatehokkuutta parantamalla ei päästä pitkän aikavälin päästöjenvähennyksiin, vaan se edellyttää nollapäästöisiä aluksia sekä vaihtoehtoisia polttoaineita. Siksi tärkeää panostaa tutkimus ja tuotekehitystyöhön.

IMO:n päästöjenvähennysstrategian mukaan kansainvälisen meriliikenteen tonnia/kilometri hiilidioksidipäästöjä leikataan vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja tavoitellaan 70 prosentin leikkausta vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. 

Kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää – liikennemäärien kasvusta huolimatta – pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jonka jälkeen jatketaan kohti nollapäästöistä meriliikennettä.

Merikuljetusten, energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kehitys 1990-2018 (IMO GHG-study, 2020)

JAA