Päämainos
Merenkulun päästöt 3,7 prosenttia EU:n päästöistä
Kuljetukset 02.06. 10:11

Merenkulun päästöt 3,7 prosenttia EU:n päästöistä

Komissio julkaisi tietoja merenkulun hiilidioksidipäästöistä kertovasta MVR-dataraportista. 

02.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäisen toteutuneisiin tietoihin perustuvan MRV-dataraportin EU:n merenkulun hiilidioksidipäästöistä. 

Raportin mukaan vuonna 2018 merenkulun hiilidioksidipäästöt olivat EU:n alueella 138 miljoonaa tonnia, eli noin 3,7 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä. Liikennemuodoista tieliikenne on selkeästi suurin päästöjen aiheuttaja, 72 prosentin osuudellaan.

Suomen Varustamot tiedotti asiasta 28.5.

Noin kaksi kolmasosaa EU:n meriliikenteen päästöistä aiheutuu EU:sta lähtevistä ja saapuvista aluksista. EU:n sisäiset matkat edustivat 32 prosenttia aiheutuneista päästöistä.

EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmällä eli niin kutsutulla MRV-päästönmittausjärjestelmällä (Monitoring, Reporting, Verifying) merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella. Tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. 

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on kerännyt päästötietoja maailmanlaajuisesti vuoden 2019 alusta lähtien. EU:n MRV-järjestelmä on ollut voimassa vuodesta 2018 ja nyt julkaistu kattava raportti perustuu ensimmäisen raportointivuoden tietoihin.

Käytännössä MRV-järjestelmä tarkoittaa, että varustamot keräävät jokaisen aluksen polttoaineenkulutusta koskevat tiedot, jotka tarkistetaan ja verifioidaan riippumattoman luokituslaitoksen toimesta ja lähetetään EU:lle. MRV-järjestelmän avulla kerätty data kattaa 11 600 aluksen päästötiedot, joka vastaa 38 prosenttia maailman kauppalaivastosta. Edustettuina on useita alustyyppejä roro- ja ropax-aluksista, tankkereihin, irtolasti- ja konttialuksiin.

Raportissa tarkasteltiin lisäksi alusten teknistä ja operationaalista energiatehokuutta. Raportin mukaan alusten energiatehokkuus on parantunut. Suurin kehitys aluksien teknisessä energiatehokkuudessa suhteessa asennettuun konetehoon ja aluksen nopeuteen on tapahtunut irtolastialuksissa. Niiden keskinopeudet eivät ole merkittävästi muuttuneet, vaikka koneteho on pienentynyt. Myös alusten nopeuden optimoinnilla on raportin mukaan saatu aikaan merkittäviä päästöjen vähennyksiä.

Noin 75 prosenttia EU:n ulkoisesta viennistä ja tuonnista tapahtuu meriteitse. Merikuljetukset ovat jo nyt ympäristöystävällisin kuljetusmuoto. IMO päätti huhtikuussa 2018, että kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosentti vuoteen 2050 mennessä, verrattuna vuoden 2008 tasoon. 

Vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, liikennemäärien odotetusta kasvusta huolimatta ja tämän jälkeen jatketaan kehitystä kohti päästötöntä meriliikennettä.

Vuonna 2019 raportoidut MRV-tiedot on määrä julkistaa 30.6.2020 

JAA