Päämainos
Merenkulun päästötavoitteet tiukkenevat vuonna 2023
Kuljetukset 06.05. 09:42

Merenkulun päästötavoitteet tiukkenevat vuonna 2023

Suomen talvimerenkululle toivomat helpotukset ovat tiettävästi vastatuulessa.

06.05.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Kansainvälisen merenkulun päästörajoitukset ovat tiukkenemassa vuoden 2023 alussa. IMO:n meriympäristön suojelukomitean kokous 10.–17. 6. päättää merenkulun lyhyen aikavälin päästövähennyskeinosta. 

IMO:n tavoitteena on vähentää kauppamerenkulun hiilidioksidipäästöjä suhteessa liikennesuoritteeseen vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Suomi on sitoutunut tavoitteeseen. 

LVM tiedotti asiasta 3.5.

Olennaista on se, kuinka paljon hiili-intensiteettiä on vielä parannettava, jotta vuoteen 2030 asetettu tavoite saavutetaan. Suomi kannattaa kahdesta esitetystä vaihtoehdosta sitä, jolla asetettu päästövähennystavoite varmemmin saavutetaan. 

Suomen vaihtoehdon mukaan hiili-intensiteetin tulisi laskea vielä noin 22 prosenttia vuosien 2019 ja 2030 välillä, jotta hiili-intensiteetti laskee vähintään 40 prosenttia vuosien 2008 ja 2030 välillä.

Suomi kannattaa sääntelyyn alustyyppikohtaisia vähennyskertoimia, jotta meille tärkeän aikataulutetun säännöllisen lähimerenkulun tarpeet voitaisiin huomioida. Hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen ennakkovaikuttamista kirjallisessa menettelyssä 30.4.–3.5.2021.

Suomen ongelma talvimerenkulku

Suomi on lisäksi esittänyt, että jäävahvistettujen alusten jäissä kulkemat matkat jätettäisiin sääntelyn ulkopuolelle. Näin alusten hiili-intensiteetin sääntelystä ei aiheutuisi erillistä rasitetta Suomen kilpailukyvylle talvimerenkulusta johtuen. Tiettävästi tämä Suomen tavoite on kuitenkin vastatuulessa.

IMO:n uusimman kasvihuonekaasututkimuksen mukaan maailman meriliikenteen hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2018 noin 1 056 miljoonaa tonnia eli vajaa kolme prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä. 

Tutkimuksen mukaan kansainvälisen merenkulun päästöjen arvioidaan kasvavan maailmantaloudesta ja energiamarkkinoista riippuen 90–130 prosenttia vuoden 2008 tasosta vuoteen 2050 mennessä, jos päästöjä ei vähennetä tehokkaasti.

JAA

LUETUIMMAT