Päämainos
Merenkulun suhdanne taittumassa
Kuljetukset 11.02. 10:18

Merenkulun suhdanne taittumassa

Lievässä nousussa ollut suomalaisten varustamoiden markkinaosuus on kääntynyt laskuun.

11.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Varustamoliiketoiminnan pitkään jatkunut noususuhdanne näyttää nyt uusimman varustamobarometrin mukaan olevan vähintään taittumassa. Suomalaisten varustamoiden markkinaosuus on kääntynyt hienoiseen laskuun.

Barometrin mukaan vuosia jatkunut noususuhdanne merenkulku- ja varustamoalalla saattaisi olla jopa päättymässä. Tulevan 12 kuukauden jakso merenkulku- ja varustamoalalla arvioidaan barometrin mukaan aiempaa heikommaksi.

Suomen Varustamot julkisti barometrin tuloksia 22.1.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Center Finlandin julkaisema varustamobarometri kartoittaa vuosittain varustamoalan johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. 

Barometrin toimeksiantajia ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suomen Varustamot ry sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Itämeren ja Pohjanmeren alueen kuljetuskysyntä on notkahtanut, eikä tilanteen juuri ennusteta muuttuvan tämän vuoden aikana. Myös Suomen meriliikenteen vientiä ja tuontia kuvaavat ennusteet ovat heikentyneet merkittävästi edellisestä jaksosta.

Merirahtien hinnat laskussa

Merikuljetusrahtien hinnat ovat aiempien vuosien tapaan laskussa. Polttoaineen hinnan nousu on usean vuoden jälkeen taittunut, joskin hintojen arvioidaan nousevan tulevan jakson aikana. Investoinnit Suomen ja ulkomaiden väliseen liikenteeseen ovat laskeneet vuoteen 2018 verrattuna vain hieman, ja tilanteen uskotaan jatkuvan kohtuullisen hyvänä. Vaihtelu eri varustamojen välillä on tosin melko suurta.

Varustamoiden liikevaihdon lasku on ollut maltillista. Tilanteen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Myös kapasiteetin käyttöaste on laskenut hieman, mutta laskun uskotaan olevan väliaikainen. Lievässä nousussa ollut suomalaisten varustamoiden markkinaosuus on kääntynyt laskuun.

Tarkastelujakson merkittävin kasvun este oli talouden yleinen epävarmuus sekä meripuolen työntekijöiden saamisen vaikeus ja työvoimakustannusten nousu.

”Luotamme siihen, että merenkulku- ja varustamoalan yleinen kehitysmyönteisyys onnistuu kääntämään näkymät lähitulevaisuudessa jälleen positiiviksi. Näkemystämme tukevat esimerkiksi viime aikoina julkistetut uudet alustilaukset”, sanoo tiedotteessa ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista.

JAA