Päämainos

Meriaura Group tähtää nollapäästöihin

Itämerellä saa yhä laskea 22,2 km päässä satamasta veteen jopa käsittelemätöntä käymäläjätettä.

26.06.2019
Teksti Esko Lukkari

Meriaura Group on tähtää laivoissaan nollapäästöihin. Projektin tavoitteena on luoda standardit aluksille käytännöistä kulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamiseen, ruokahävikin minimoimiseen sekä tehokkaampaan jätevesien käsittelyyn.

Ensivaiheessa varustamo on ohjeistanut laivojaan olla päästämättä enää mereen harmaita ja mustia vesiä, vaikka lainsäädännön puitteissa tämä olisi edelleen mahdollista. 

Meriaura tiedotti tavoitteistaan 19.6.

Meriaura Group teetti vuonna 2018 yhteistyössä Liikenteenturvallisuusvirasto TRAFI:n kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin minkälaisia toimenpiteitä varustamossa ja aluksilla voitaisiin tehdä, jotta kaikki alusperäinen jäte toimitettaisiin sataman vastaanottolaitteisiin eli miten laivasta tulisi ”nollapäästöinen”.

Kansainvälinen MARPOL-yleissopimus säätelee sitä, mitkä jätteet on jätettävä maihin satamissa ja mitkä jätteet voidaan poistaa mereen. Itämerellä alusten päästörajoitukset ovat jo osin tiukemmat kuin monilla muilla merialueilla.

Päästöt ovat yhä sallittuja

Itämerellä on mahdollista poistaa aluksista tiettyjä jätteitä mereen 12 meripeninkulman (22,2 km) etäisyydellä lähimmästä maasta. Näitä ovat ruokajäte, harmaa vesi, hienonnus- ja desinfiointilaitteiston käsittelemä ja käsittelemätön käymäläjäte, sekä pilssivesi tietyin edellytyksin.

 Risteilyaluksiin verrattuna rahtilaivojen laivakohtaiset harmaan ja mustan veden päästöt ovat suhteessa paljon pienemmät, koska matkustajia ei ole ja miehistöä on vähän. Itämerellä laivoja seilaa kuitenkin satoja, joka tekee näin ollen myös rahtialuksista kohtalaisen merkittävän päästölähteen. 

”Vaikka maatalouden sanotaan olevan suurin syy Itämeren rehevöitymiseen, eivät nämä laivojen päästöt merkityksettömiä ole.  Jotta Itämeren tila saataisiin kohennettua, ei sinne saisi päästää mitään” sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Ville Koskinen Meriaura Groupin varustamoyhtiöstä VG-Shipping Oy:stä. 

MARPOL velvoittaa laivoja lajittelemaan jätteitä, mutta Meriaura Groupin teettämän tutkimuksen mukaan ongelmana on ollut se, että kaikissa Itämeren satamissa ei pystytä vastaanottamaan ja toimittamaan lajiteltua jätettä edelleen.

 ”Satamien käsittely- ja vastaanottokyky eri jakeiden osalta on avainasemassa laivojen ympäristöystävällisyyttä lisättäessä”, Koskinen sanoo. 

Meriaura Groupin tavoitteena on mennä MARPOLin asettamaa minimivelvoitetta paljon pidemmälle. Yhtiössä toivotaan, että ne Itämeren satamat, joissa jätteiden ja kierrätysmateriaalien vastaanoton fasiliteetit kaipaavat vielä parannusta, ovat halukkaita ottamaan haasteen vastaan.

 ”Projektimme tavoite on tehdä VG-Shippingin laivastosta vähiten jätettä tuottava laivasto vuoden 2020 loppuun mennessä. Laajempi tavoitteemme on luoda tästä standardi, joka koskee koko alaa. Lainsäädäntö ja MARPOL kaipaavat myös tiukennuksia mereen päästettävien jätteiden osalta”, Koskinen sanoo.

JAA

LUETUIMMAT