Meriklusteri kritisoi toimintaansa

Breaking Waves 2018 -konferenssi oli koolla Helsingissä.

10.12.2018
Teksti Esko Lukkari

Helsinkiin kokoontuneen Breaking Waves 2018 -konferenssin Think Tankiin osallistuneiden mielestä olivat alalla on tarve reagoida aikaisempaa tehokkaammin muuttuviin tarpeisiin. BW kokosi Helsinkiin 30 alan huippuvaikuttajaa 11 eri maasta.

Think Tank-keskustelijoiden mukaan alalla tarvitaan parempaa ja laajempaa yhteistyötä. Nykyinen yhteistyön määrä ei riitä ja tarvitaan radikaalimpia toimia.

Suomen Varustamot tiedotti asiasta 4.12.

BW:n julkilausumassa sanotaan, että muutosvauhdissa ei riitä perinteisten toimijoiden yhteistyö Euroopan meriklusterin sisällä vaan tarvitaan sekä laajempaa näkökulmaa että toimijoita meriklusterin ulkopuolelta.

Uudistajat alan ulkopuolelta

Toimialan sanotaan tarvitsevan uutta osaamista muilta aloilta luomaan merenkulun tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Avainasemassa ovat koulutuksen muuttaminen uusiin tarpeita vastaaviksi sekä kyseenalaistamista nykyisten toimintamallien ja palveluketjujen parantamiseksi. Innovaatioita syntyy alan sisällä, siitä ei olla erityisen huolissaan, mutta disruptio eli alan totaalinen uudistaminen tulee yleensä ulkopuolelta, jolloin siihen on pakko varautua.

BW toi Euroopan meriklusterin merkittävimmät toimijat Helsinkiin osana kansainvälistä teknologiatapahtuma Slushia ja 3.12. järjestetyssä Think Tankissa määriteltiin Euroopan meriklusterin haasteet ja tavoitteet.

Think Tank-keskustelijoiden mukaan keskeisimpiä aiheita alalla ovat kestävyys, teknologian kehitys ja uudet innovaatiot. Kaikki näkivät avoimen keskustelun sekä alan sisällä että sen ulkopuolella tärkeänä osana kehitystyötä. Tiivis dialogi päättäjien, uusien toimijoiden ja startup-yritysten sekä asiakkaiden kanssa on välttämätön osa kehitystyötä. Datan kerääminen ja sen tehokas hyödyntäminen nähtiin yhtenä ratkaisuna. Merenkulku on tällä hetkellä jatkuvassa murroksessa ja tiivis yhteistyö mahdollistaa uusien ideoiden ja innovaatioiden tehokkaamman hyödyntämisen.

Hyvinvoinnin mahdollistaja 

Merenkulku on alan itsensä mielestä sekä globaalisti että Euroopassa hyvinvoinnin mahdollistaja. Merenkulku on keskeinen osa laajoja logistisia ketjuja, jotka mahdollistavat ihmisille internet-shoppailun toiselta puolelta maapalloa tai banaanien saatavuuden myös suomalaisessa lähikaupassa. 90 prosenttia maailman kaupasta kulkee meritse.

Logistisen ketjun optimointi ja kokonaisvaltainen yhtenäistäminen sekä tiedonkulun parantaminen eri ketjun toimijoiden välillä on tärkeä alan kehityskohde. Toimiva logistinen ketju antaa paremmat mahdollisuudet vastata muun muassa kysymyksiin kestävyydestä, kun esimerkiksi aluskapasiteetti pystytään hyödyntämään tehokkaammin.

JAA