Päämainos
Merikuljetusten tuki astui voimaan
Kuljetukset 05.01. 08:00

Merikuljetusten tuki astui voimaan

Valtio tukee varustamoja 25 miljoonan euron tukipaketilla korona haittojen lieventämiseksi.

05.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Hallituksen meriliikenteen tukipaketti tuli voimaan vuoden 2021 alussa. Varustamoja tuetaan koronan aiheuttamien haittojen vuoksi noin 25 miljoonalla eurolla.  

Valtio maksaa varustamoille takaisin työnantajan sairausvakuutusmaksun, työnantajan osuuden työttömyysvakuutusmaksusta, ryhmähenkivakuutusmaksusta sekä työnantajan osuuden vapaaehtoisesta tapaturmavakuutus- ja vapaa-ajan lisävakuutusmaksusta. 

LVM tiedotti tukipaketista 17.12.

Uutta lakia sovelletaan kertaluonteisesti vuonna 2020 aiheutuneiden kustannusten perusteella maksettavaan tukeen.

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa varattiin 24,8 miljoonaa euroa meriliikenteen avustuksille. Näiden avustusten tarkoituksena on edistää Suomen merikuljetuskyvyn riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen sekä ylläpitää osaltaan varustamoiden toimintakykyä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta. Traficom on avannut syksyn aikana useampia tuetun laivaliikenteen hakuja ja tehnyt päätöksiä liikennöintivelvoitteista.

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA