Meriliikenneohjaus esti 18 karilleajoa

Meriliikenteenohjaus esti 18 mahdollista karilleajoa Suomen rannikolla viime vuoden aikana.

19.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Meriliikenneohjaus esti 18 mahdollista kauppa-aluksen karilleajoa viime vuonna. Tämän vuoden alusta meriliikenneohjauksesta on vastannut VTS Finland. Se on osa Traffic Management Finland-konsernia.

Suomenlahtí on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista. Viime vuonna Suomen rannikolla liikennöi lähes 30 000 alusta.

VTS Finland tiedotti viime vuoden tapahtumistaan 18.3.

”Meriliikenteen ohjauksesta vastaa vuoden alussa toimintansa aloittanut valtionyhtiö Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland). Yhtiö valvoo meriliikennettä vuorokauden ympäri, tiedottaa aluksia muusta liikenteestä ja matkantekoon vaikuttavista seikoista, kuten sää- ja jääolosuhteista sekä turvalaitevioista. Lisäksi se ohjaa liikennettä ja avustaa tarvittaessa aluksia navigoinnissa”, sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Rami Metsäpelto.

Matalikot vaarallisia

Suomen rannikko on matala ja karikkoinen ja navigointi siellä on vaativaa. Lisäksi talviaikaan vaikeat jääolosuhteet ovat alusliikenteelle haasteellista. Ennakoiva liikenteenohjaus auttaa aluksia, jotta ne eivät joutuisi liian lähelle toisiaan paikoin hyvinkin ahtailla väylillä. Väylillä on alueita, joilla alukset eivät saa sivuuttaa eivätkä ohittaa toisiaan. Jos kaksi alusta on saapumassa samaan aikaan tällaiseen paikkaan, niin meriliikenteen ohjaus puuttuu tilanteeseen.

”Tyypillisessä vaaratilanteessa alus on ollut ajamassa kohti matalikkoa, mutta on väistänyt sitä yhteydenottomme jälkeen”, laatupäällikkö Kati Westerlund VTS Finlandista sanoo.

Jos alus olisi ajanut karille, seuraukset olisivat voineet olla ympäristön kannalta tuhoisat. Yksikin katastrofi saattaa pilata suuren merialueen ja rannikon pitkäksi aikaa.

”Toimintamme lähtökohtana on turvallisuuden varmistaminen ja ympäristön suojeleminen. Edistämme toiminnallamme turvallista sekä sujuvaa meriliikennettä ja samalla ennaltaehkäisemme onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja”, Metsäpelto sanoo.

JAA