Päämainos
Meriliikenteenohjaukselle uusi aikatietopalvelu
Kuljetukset 03.09. 08:45

Meriliikenteenohjaukselle uusi aikatietopalvelu

Awake Ai teki sopimuksen Fintrafficin kanssa satamatoimintaa tehostavasta palvelupaketista.

03.09.2021
Teksti Esko Lukkari

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on tehnyt palvelusopimuksen Awake.Ai Oy:n kanssa uudesta Port Call Time Stamp and Estimation Servicestä eli aikatietopalvelusta satamatoimijoiden ja viranomaisten käyttöön.

Palvelu otetaan käyttöön ensin Suomen satamissa, mutta sitä voidaan käytännössä hyödyntää missä tahansa globaalisti eri aloilla. 

Fintraffic tiedotti asiasta 1.9.

Kansainvälistä mielenkiintoa herättäneellä EU:n laajuisella tarjouskilpailulla toteutetun julkisen hankinnan tekninen toteutus tehdään kotimaassa. Aikatietopalvelu parantaa Suomen merilogistiikan kilpailukykyä, tehostaa satamatoimintaa ja auttaa ennakoimaan poikkeustilanteita sekä pienentää ympäristöpäästöjä.

”Merenkulun aikatiedon merkitys on huomioitu valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sekä valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta. Aikatietopalvelun kautta pääsemme viemään tämän käytännön tasolle”, sanoo tiedotteessa Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Valmis paketti

Awake.Ai Oy tarjosi valmiin palvelun ja se voidaan jalkauttaa nopeasti satamatoimijoiden käyttöön eikä kehitystyötä tarvitse aloittaa täysin nollasta.

”Käytännössä uusi aikatietopalvelu tarjoaa tarvittavat API-rajapinnat, joista saatua aikatietodataa satamatoimijat voivat hyödyntää omissa järjestelmissään”, sanoo Awaken tuotekehitysjohtaja ja projektipäällikkö Kimmo Kummala.

Uuden aikatietopalvelun taustalla on Traficomin vetämä, keväällä 2019 toimintansa käynnistänyt Aikatieto-ryhmä, joka koostui noin 30 alan toimijasta: yrityksistä, julkisista tahoista, järjestöistä ja viranomaisista, jotka käyttävät ja tuottavat aikatietoja.

”Merilogistiikan tiedonhallinnan haasteita on yritetty taklata jo pitkään. Työryhmän perustamista edelsi esiselvitystyö, jossa koottiin yhteen jo tehtyä tutkimus- ja selvitystyötä sekä kartoitettiin sieltä yhdistäviä tarpeita”, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Katariina Kalatie.

Korvaa VHF-taajudet

Laivan saapuminen ja lähteminen satamasta määrittää monien ihmisten aikatauluja. Vaikka valtaosan aluksista on tähän saakka toimittanut VHF-taajuuksien kautta muiden vaadittujen tietojen lisäksi arvion saapumisajasta, on saatu data ollut hajanaista.

Uusi palvelu perustuu koneoppimisen kautta tapahtuvaan datan analysointiin. Ennusteisiin vaikuttavat monet osatekijät, joita kartoitetaan globaaleiden AIS-viestien avulla. Automaattisten luokitteluiden, kuten mistä laiva on tulossa ja mihin se on menossa, lisäksi saapumisajan arviointiin vaikuttavat monet vaihtuvat tekijät, kuten nopeus, reitti sekä sää- ja jäätilanne.

”Alusten lähettämissä AIS-viesteissä on paljon potentiaalia, mutta niiden hyöty on tähän saakka jostain syystä jätetty huomioimatta”, sanoo Awaken tekninen projektipäällikkö Jussi Poikonen.

Uusi aikatietopalvelu saadaan käyttöön jo tänä syksynä. Awake käynnistää kuukauden kestävään toimitustyöhön, jossa palvelu räätälöidään teknisesti Fintrafficin tarpeisiin sopivaksi. Tämän jälkeen alkaa testausvaihe, jonka päätteeksi Fintraffic jalkauttaa palvelua satamien käyttöön. Palvelu on käytettävissä Fintrafficin Digitraffic -palvelun API-rajapinnan tai Fintrafficin Port Activity -sovelluksen kautta.

JAA