Päämainos
Meriteollisuudelle oma kehittämisohjelma
Kuljetukset 12.05. 08:46

Meriteollisuudelle oma kehittämisohjelma

TEM:n käynnistämän ohjelman kehittämiskohteista päätetään vasta ensi syksynä.

12.05.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman. Tavoitteena on meriteollisuuden säilyminen kilpailukykyisenä työllistäjänä Suomessa. Meriteollisuuden ohjelman mukaiset kehittämiskohteet määritellään ensi syksynä.

Ohjelma kestää vuoden 2023 loppuun. Sen toteutuksesta vastaa TEM ohjausryhmän tuella. TEM nimesi ohjausryhmään liikenne- ja viestintäministeriön, Business Finlandin, Suomen teollisuussijoituksen, Finnveran, VTT:n ja Meriteollisuus ry:n edustajat.

TEM tiedotti ohjelmasta 11.5.

Ilmastotavoitteet ja digitalisaatio synnyttävät uutta kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia, kunhan ala panostaa osaamiseen ja innovaatioihin, tuottavuuteen, kansainvälisyyteen ja vientiin sekä yhteistyöhön.

”Globaali kilpailu vaatii yhteistyötä”

"Vähähiilisyyttä edistävät teknologiat, digitaaliset ratkaisut sekä tehokkaat arvoketjut ovat meriteollisuudessakin avain menestykseen. Globaali kilpailu vaatii alan toimijoiden tiivistyvää yhteistyötä sekä osaamisperustan pitkäjänteistä uudistamista”, sanoo tiedotteessa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja on johtaja Jarmo Heinonen Business Finlandista.

”Meriteollisuus on suurten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä liittyen ilmastomuutokseen ja vaatimukseen päästöjen vähentämisestä. Ohjelma on tärkeä, koska se tuo eri toimijat yhteen edistämään kilpailukykyä kestävällä tavalla”, sanoo Heinonen.

Ohjelman koordinointitoimilla pyritään resurssien entistä tehokkaampaan käyttöön ja suurempaan vipuvaikutukseen. Ohjelma määrittelee kehittämiskohteita, joilla toimenpiteitä konkretisoidaan. Ohjelman ohjausryhmä päättää kehittämiskohteista syksyllä.

Meriteollisuus tärkeä Suomelle

Meriteollisuus on merkittävä talouden ja työllisyyden tekijä Suomessa. Vuonna 2020 alalla toimi lähes 1 100 yritystä, jotka työllistivät noin 25 400 henkilöä ja joiden liikevaihto oli 7,65 miljardia euroa. Tuotteiden arvosta 90 prosenttia meni vientiin.

Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivan- ja veneenrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista.

”Suomen meriteollisuus on ollut ja on edelleen yksi maailman johtavista innovatiivisten ja energiatehokkaiden laivojen ja laivojen järjestelmien toimittajaklustereista. Suomalaisen meriteollisuuden tavoite on kehittää ratkaisuja kohti hiilivapaata ja päästötöntä laivaliikennettä ja tämä kaivattu ohjelma tukee vahvasti tätä tavoitetta” sanoo Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja ohjausryhmän jäsen Jyrki Heinimaa.

JAA