Päämainos
Metsäala vaatii panostuksia vähäliikenteiseen tieverkkoon
Kuljetukset 03.01. 08:13

Metsäala vaatii panostuksia vähäliikenteiseen tieverkkoon

Huoltovarmuuskriittiset kuljetuskustannukset uhkaavat tuplaantua vuoteen 2025 mennessä.

03.01.2023
Teksti Esko Lukkari

Taloustutkimuksen tuoreen ”Leipää, lautaa ja lämpöä – Huoltovarmuudelle tärkeän vähäliikenteisen tieverkon kunto 2019-2025-selvityksen” mukaan huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta ja korjauksista huolehdita.

Biotalousala eli Bioenergia ry, Koneyrittäjät ry, MTK, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry ja Valion vaativat perusväylänpitoon vähintään 310 miljoonaa euroa lisää rahaa ja erityisesti pitäisi huomioida painorajoitteisen siltojen korjaaminen.

Kirjelmän allekirjoittaneet tahot ovat toimittaneet asiasta esityksensä varautumisen ministerityöryhmälle

Metsäteollisuus ry tiedotti asiasta 28.12.

Kirjelmän mukaan vähäliikenteisen tieverkon merkitys huoltovarmuudelle on korostunut Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin myötä. Puun tuonnin loppuminen Venäjältä kohdistaa merkittävät paineet kotimaisen puun ja turpeen käytön lisäämiselle, mikä heijastuu vähäliikenteisille teille kasvavina kuljetussuoritteina.

Kuljetuskustannukset kovassa nousussa

Taloustutkimus on selvittänyt vähäliikenteiselle tieverkolle kohdistuvan, kasvavan kuljetussuoritteen vaikutuksia allekirjoittaneiden tahojen toimeksiannosta. Selvitys kattaa huoltovarmuuskriittisinä aloina paitsi energia- ja metsäteollisuuden myös elintarviketeollisuuden ja maatalouden merkityksen.

Selvityksen mukaan liikennesuoritteen määrä ja kuljetusten yksikkökustannukset nousevat voimakkaasti. Ainespuun kuljetuskustannukset nousevat nykytasosta 63 prosenttia, energiapuun 98 prosenttia, hakkeen ja purun 59 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Vastaavasti maataloustuotannon kuljetuskustannukset nousevat 54 prosenttia. Kuljetuskustannusten kasvuun vaikuttaa paitsi yksikkökustannusten nousu, myös liikennesuoritteen määrän kasvu. Liikennesuoritetta kasvattaa kuljetusmäärien nousu, kuljetusetäisyyksien kasvu sekä siltojen ja teiden kantavuusrajoitusten aiheuttamat kiertoreittien lisäkilometrit.

Ainoastaan turpeen kuljetuskustannusten arvioidaan pysyvän nykyisellään (1 prosentin nousu) johtuen energiaturpeen käyttömäärän romahtamisesta.

Allekirjoittajien mielestä nykytilanteessa Suomen tulee panostaa huoltovarmuuteen ja hillitä huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannusten voimakasta nousua.

JAA