Päämainos
Metsäteollisuus ry muistuttaa, että toimialaluonteen vuoksi merkittäviltä osin sen tieliikennekuljetuksia ei voida siirtää muiden kuljetusmuotojen varaan.
Kuljetukset 25.02. 13:34

Metsäteollisuus ry muistuttaa, että toimialaluonteen vuoksi merkittäviltä osin sen tieliikennekuljetuksia ei voida siirtää muiden kuljetusmuotojen varaan.

Metsäteollisuus huolissaan alemmasta tieverkosta

Toimialan vuoksi tiekuljetuksia ei voi korvata millään muilla kuljetusmuodoilla.

25.02.2021
Teksti Esko Lukkari

Metsäteollisuus ry on huolissaan alempiasteisen väyläverkon asemasta ja yksityisteiden rahoitustasosta Liikenne- ja viestintäministeriön vuosia 2021-2023 koskevassa Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Suunnitelmasta antamassaan lausunnossa Metsäteollisuus muistuttaa, että sen toimialaluonteen vuoksi merkittäviltä osin sen tieliikennekuljetuksia ei voida siirtää muiden kuljetusmuotojen varaan. Etenkin ympärivuotisen toiminnan turvaamisesta tulisi huolehtia. 

”Jalostamamme raaka-aine eli puu kasvaa metsissä kautta maan, minkä vuoksi autokuljetukset ja kunnossa oleva alempiasteinen tieverkko ovat välttämättömiä”, liitto sanoo 23.2. antamassaan lausunnossa.

Liiton mielestä alempiasteisen väyläverkon kriittinen merkitys vientikuljetusketjuille ja puukuljetuksille tulisi näkyä pääväylien kanssa tasapuolisesti. Hyväkuntoiset väylät mahdollistavat myös ajoneuvokaluston mittojen ja massojen kehittämisen, joka on merkittävä keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. 

HTC- kokeiluista hyviä tuloksia

Metsäteollisuuden yli 76-tonnisen kaluston HCT (high capacity transport) -kokeiluhankkeissa 84-104-tonniset ajoneuvoyhdistelmät ovat liiton mukaan vähentäneet raakapuu- ja hakekuljetusten polttoaineenkulutusta ja päästöjä 5-20 prosenttia per kuljetettu tonni. Myös isommat junavaunut ja junat eli LHT-junat (larger and heavier trains) ovat sen mielestä kannatettava kehityspolku. 

Yhteistyössä valtion toimijoiden, kuntien ja yritysten kanssa laaditaan parhaillaan suunnitelma valtakunnallisen raskaan liikenteen taukopaikka- ja siirtokuormausalueverkon kehittämisestä. 

Liitto toivoo kunnilta pyrkimystä siihen, ettei katuverkko muodosta tärkeimmillä HCT-reiteillä esteitä kuljetuksille. Väylävirasto selvittää parhaillaan kuntien kanssa tie- ja katuverkon pullonkauloja nykyisille HCT-kuljetuksille. Metsäteollisuuden mielestä tarkastelun tulisi kattaa myös yli 76-tonnisille soveltuvat reitit ja yli 76-tonnisen kaluston käyttöönotosta tulisi laatia konkreettiset suunnitelmat aikatauluineen. 

Yksityisteille liian vähän rahaa

Yksityisteiden rahoitustaso nostetaan LVM:n suunnitelmassa 25 miljoonaan euroon vuodessa vuosille 2021-2032 ja yksityistieavustusten avustusprosenttia nostetaan. Todellinen rahoitustarve olisi Metsäteollisuuden mukaan kuitenkin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Maantieverkon kehittämisrahoitusta tulisi sen mukaan suunnata pääväylien merkittävimpiin kohteisiin ja palvelutason parantamiseen pistemäisesti sekä kriittisiin siltakohteisiin sekä satama -tai terminaaliyhteyksiin.

Ratojen korjaus- ja parantamisrahoitusta lisätään suunnittelukauden loppua kohti. Rahoitusta kohdistetaan peruskorjauksiin merkittävimmillä rataosuuksilla. Rahoitusta saavat raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkosto ja ratapihat. 

Meriväylien kehittämisessä huomioidaan uudet merkittävät teollisuuden investoinnit ja niihin liittyvä merikuljetusten kasvu. 

Toimivien merikuljetusten kriittisyys kansainvälisille kuljetusketjuille on liiton mukaan huomioitu. Talvimerenkulkua kehitetään mm. selvittämällä vaihtoehdot kalustohankintoihin yhdessä Ruotsin kanssa. 

Metsäteollisuuden mukaan sen kuljetusten toimintavarmuus edellyttää, että jäänmurron palvelukyky on tulevina lähivuosina vähintään nykytasolla. 


 

JAA