Metsäteollisuus siirtyi isoihin rekkoihin
Kuljetukset 21.01. 10:47

Metsäteollisuus siirtyi isoihin rekkoihin

Puuta kuljettavista autoista lähes 100 prosenttia on jo 68- tai 76-tonnisia.

21.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Metsäteollisuus on hyödyntänyt ajoneuvojen enimmäispainojen nousua 60 tonnista 76 tonniin. Puuautoista lähes 100 prosenttia on uusiutunut 68- tai 76-tonniseksi. Näin sanoo Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola järjestön verkkosivun blogissaan 7.1.

Nietolan mukaan kokeiluluvan on eri puolella Suomea saanut 20 yli 76-tonnista ajoneuvoyhdistelmää, joukossa yli kymmenen uudentyyppistä raakapuu- tai hakerekkaa tai metsäteollisuustuotteita kuljettavaa ajoneuvoyhdistelmää.

Suomen teillä on yli kuuden vuoden ajan saanut ajaa aiempaa painavammilla rekoilla ajoneuvojen enimmäismassojen noustua 60 tonnista 76 tonniin vuonna 2013. Uudistus toteutettiin lisäämällä akseleita ajoneuvoyhdistelmään, mikä minimoi tiestöön kohdistuvan lisärasituksen.

Raskaiden ajoneuvojen enimmäismittoja pidennettiin tammikuussa reilusta 25 metristä 34,5 metriin. Uudistus on hyödyttänyt metsäteollisuuden hake- ja osin myös tuotekuljetuksia.

Pelkkä yhdistelmien pituuden kasvattaminen ei kuitenkaan tuo blogistin mukaan toivottuja ympäristö- ja tehokkuushyötyjä. Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on Nietolan mukan yli 76-tonnisten ajoneuvoyhdistelmien salliminen tieverkolla mahdollisimman laajasti ja joustavasti. 

Päästöihin 20 prosentin lasku

”Painavammalla kalustolla voidaan vähentää kuljetusten tonnikohtaista polttoaineen kulutusta ja päästöjä jopa 20 prosenttia riippuen kalustokoosta ja yhdistelmän rakenteesta”, hän kirjoittaa.

Suomessa liikenteen päästöt on tarkoitus puolittaa vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa liikenne nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä. Meneillään on liikenne- ja viestintäministeriövetoinen valmistelu tiekartasta fossiilittomaan liikenteeseen, ja lisäksi metsäteollisuus on laatimassa toimialan omaa tiekarttaa kohti ilmastoneutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

Painavammasta kuljetuskalustosta saatavien ympäristö- ja tehokkuushyötyjen saaminen edellyttää riittävää tiestön ja siltojen kuntoa.

Nietolan mukaan on erittäin hyvä, että hallitusohjelmaan on kirjattu 300 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus liikenneväylien kunnossapitoon. Tämä mahdollistaa sen, että edellisellä hallituskaudella aloitettua väylien korjausvelan kasvun vähentämistä voidaan jatkaa. Tärkeää on hänen mukaansa varmistaa rahoitus myös alempiasteiselle tiestölle ja silloille. Keskeisten kunnossapitokohteiden tunnistamisessa reiteillä, joille suurempia massoja toivotaan, avainasemassa on teollisuuden ja liikenteen viranomaistahojen yhteistyö.

Metsäteollisuudella on Suomessa yli 150 tuotantolaitosta. Teillä kulkee päivittäin tuhansia raakapuuta ja metsäteollisuuden tuotteita kuljettavia rekkoja. Toimialan investoinnit eri puolilla Suomea lisäävät kuljetusmääriä ja etenkin tiekuljetuksia, koska puun alkukuljetus metsästä edellyttää käytännössä aina kumipyöriä.

JAA