Metsäteollisuutta huolettaa merikuljetusten hinnannousu
Kuljetukset 08.02. 06:36

Metsäteollisuutta huolettaa merikuljetusten hinnannousu

”EU:n Fit for 55 -ilmastopaketin lisäkustannuksia ei voida viedä tuotehintoihin.”

08.02.2022
Teksti Esko Lukkari

Metsäteollisuus ry on huolissaan Suomeen vientikilpailukyvyn heikkenemisestä, jos EU:n Fit for 55 -ilmastopaketin haittavaikutuksia ei pystytä korjaamaan.

Liiton 3.2. antaman tiedotteen mukaan Suomen meriliikenteen kustannusten ennakoidaan kasvavan jo lähivuosina 300-600 miljoonaa euroa vuodessa ja 2035 jälkeen jopa yli miljardi euroa vuodessa. 

Metsäteollisuus sanoo tiedotteessaan, että liikenne- ja viestintäministeriön 3.2. esittämällä arvioilla Fit for 55 -ilmastopaketin kustannusvaikutuksista on merkittäviä vaikutuksia metsäteollisuuteen, jonka vientituotteista jopa 90 prosenttia kuljetetaan meriteitse.

Metsäteollisuuden mukaan ”matkalla EU:n reunalta maailman markkinoille suomalaiset vientituotteet kohtaavat sekä maantieteellisen etäisyyden että talven asettamat haasteet”

Liitto korostaa, että ministeriön mukaan logistiikkakustannukset Suomelle voivat kasvaa verrokkimaita enemmän. Globaaleilla markkinoilla tällaisia lisäkustannuksia ei voi viedä tuotteiden hintoihin.

”Tarvitaan tahtotilaa”

”Tarvitaan selkeää tahtotilaa lieventää vientiteollisuuden kilpailukykyhaittoja. Metsäteollisuuden tuotteilla voidaan saavuttaa globaaleja ilmastohyötyjä, mutta vain jos ne pääsevät sujuvasti ja kustannustehokkaasti maailman markkinoille”, sanoo tiedotteessa Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Alina Koskela

Suomen suhteellinen kilpailukyky uhkaa heiketä ilman jäävahvisteisille aluksille suunnattuja helpotuksia. Komissio ei ole esittänyt helpotuksia talvimerenkululle, vaikka jäävahvistettujen alusten polttoaineiden kulutus ja päästöt ovat korkeammalla tasolla. Jäävahvisteisilla aluksilla on merkittävää vaikutusta merenkulun turvallisuuteen sekä toimitusvarmuuteen erityisesti alueilla, joissa on paljon jäissäkulkua. 

Liiton mukaan vaikutusarviossa tulisi nähdä, että esimerkiksi päästöoikeuden hinta on jo nyt lähellä 100 euroa. Laskelmissa on nyt käytetty enintään 80 euron hintaa. Tulevaisuuden lisäkustannuksia arvioitaessa pitäisi tarkasteluun ottaa mahdollisuus, että päästöoikeuden hinta kohoaa huomattavasti.

”On tärkeää, että Suomen esityksille löytyisi tukea muista jäsenvaltioista, kun merenkulun päästövähennyksistä neuvotellaan. Siirtymän hiilineutraaliin toimintaympäristöön tulisi tapahtua hallitusti ja kokonaiskuva huomioiden. On väärä kuvitelma, että Suomen meriklusteri voisi menestyä, mikäli vientiteollisuudella ei ole varaa kuljetuksiin”, Koskela sanoo.

AVAINSANAT

Fit for 55

JAA