Päämainos
Metsolle 150 miljoonan euron teknologiakeskus Tampereelle
Kuljetukset 07.06. 12:19

Metsolle 150 miljoonan euron teknologiakeskus Tampereelle

Teknologiakeskus valmistuu kokonaisuudessaan 2030-luvun puoleen väliin mennessä.

07.06.2024
Teksti Esko Lukkari

Metso siirtää vaiheittain nykyisen Tampereen Hatanpäässä sijaitsevan toimintansa uuteen Lahdesjärvelle rakennettavaan Lokomotion-teknologiakeskukseen. 

Tulevaisuudessa Lahdesjärvellä suunnitellaan, testataan ja valmistetaan kivimurskeiden ja hiekan tuotantoteknologioita, laitteita ja komponentteja. Keskuksen ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa heinäkuussa 2024.

Metso tiedotti hankkeestaan 3.6.

Keskus tehdään kolmessa vaiheessa

Lokomotion-teknologiakeskuksen tontti, jonka Metso osti vuonna 2021, on kooltaan 23 hehtaaria. Tampereen yli 900 metsolaisen työpaikan suunnitellaan siirtyvän sinne. Keskuksen alustava rakennusala on noin 66 000 m2, josta ensimmäisen vaihe on noin 34 000 m2. 

Ensivaiheen investointi on noin 150 miljoonaa euroa, mikä jakaantuu kolmelle vuodelle. Rakentaminen alkaa heinäkuussa 2024. Investointi sisältää kokoonpano- ja testaustilat tela-alustaisten murskauslaitosten valmistukseen sekä varastotilat koneissa käytettäville komponenteille ja materiaaleille. 

Vuoden 2024 investoinnin osuudeksi arvioidaan noin 30 miljoonaa euroa. Tela-alustaisten murskauslaitteiden, Lokotrackien, tuotannon on määrä käynnistyä uudessa tehtaassa Lahdesjärvellä vuoden 2027 kolmannen neljänneksen aikana.

Myöhemmin Lahdesjärvelle siirtyvät Hatanpäältä kivenmurskaimia valmistava tehdas, tutkimuskeskus, huoltokorjaamo ja toimistotilat. Teknologiakeskuksen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan 2030-luvun puoleen väliin mennessä. 

Moderni ja ympäristöystävällinen teknologiakeskus

Lokomotion-hankkeessa rakennetaan moderni teknologiakeskus, joka mahdollistaa nykyaikaisen ja kestävän kehityksen mukaisen tuotantotoiminnan. Keskukseen luodaan työ- ja tehdasympäristö sekä tarkoituksenmukaiset tilat, jotka täyttävät vaativat kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden tavoitteet. 

Hankkeelle on haettu BREEAM-sertifikaattia ”erittäin hyvä” -luokituksella. Tampereen kaupunki on lisäksi määrittänyt rakennettavan alueen asemakaavaan viherkertoimen, joka ohjaa hankeen suunnittelua ja toteutusta ilmastokestävyyden ja luontopohjaisten ratkaisujen osalta.

Hatanpäällä jatketaan kunnes uusi on valmis

Metson nykyinen kivenmurskausliiketoimintaan keskittynyt toimipiste on Hatanpäällä. Tehdasaluetta kutsutaan Lokomoksi, ja siellä on ollut teollista toimintaa jo yli 100 vuoden ajan. Metso omistaa Lokomon noin 17 hehtaarin tontin rakennuksineen. Yhtiön tarkoituksena on siirtää Metson Lokomon kaikki toiminta vaiheittain uuteen teknologiakeskukseen Lahdesjärvelle, ja tämän jälkeen luopua Hatanpään tontista ja rakennuksista.

”Tampere on Metsolle hyvin merkittävä toimipaikka ja Lokomon pitkän historian myötä olemme myös tärkeä osa kaupungin teollista historiaa. Olemme hyvin iloisia, että pääsemme toteuttamaan Metsolle merkittävän Lokomotion-hankkeen, jonka myötä toimintamme alueella jatkuu uuden huippumodernin teknologiakeskuksen ja tuotantolaitoksen tiloissa. Projektissa on mukana lukuisia yhteistyökumppaneita, ja sillä on alueelle merkittävä työllisyysvaikutus”, sanoo tiedotteessa Markku Simula, Metson kivenmurskausliiketoiminnasta vastaava johtaja. 

Metson laitteilla tuotettavaa kivenmursketta käytetään esimerkiksi teiden, junaratojen ja muun infrastruktuuriin rakentamiseen, rakennusten perustuksiin sekä betonin raaka-aineena. Lisäksi laitteilla voidaan murskata rakennusjätettä uusiokäyttöön sekä tuottaa luonnonhiekkaa korvaavaa teollista hiekkaa betonin valmistukseen.

JAA