Päämainos
Mikael Nyberg LVM:n huippuedustajaksi
Kuljetukset 28.08. 10:16

Mikael Nyberg LVM:n huippuedustajaksi

Johtaa virkamiesvaltuuskuntia EU:ssa, ICAO:ssa, IMO:ssa ja WRC:ssa.

28.08.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Mikael Nyberg siirtyy Liikenne- ja viestintäministeriössä uuteen tehtävään. Hän aloittaa liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustajana 1.10.2018. Ministeriössä ei ole aiemmin ollut vastaavaa virkamiestason huipputehtävää. Tehtävä on määräaikainen ja kestää 1,5 vuotta.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti nimityksestä 23.8.

Nyberg edustaa Suomea liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason virkamiesyhteistyössä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa sekä Euroopan unionin neuvostossa, parlamentissa, komissiossa ja muissa toimielimissä. Hän pitää yhteyttä jäsenvaltioiden ministeriöihin ja vastaa Suomen puheenjohtokauden agendan markkinoinnista jäsenvaltioiden ministeriöissä jo ennen puheenjohtokautta.

Nyberg myös johtaa puheenjohtokaudella Suomen virkamiesvaltuuskuntia ICAO:ssa (ilmailuasiat), IMO:ssa (merenkulkuasiat), WRC:ssä (tv- ja radioalan asiat) ja muissa liikenteen ja viestinnän kansainvälisisissä järjestöissä sekä vastaa EU:n kannanmuodostuksen koordinoinnista liikenteen ja viestinnän alalla.

Mikael Nyberg on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien ministeriön verkko-osaston osastopäällikkönä. Uudessa tehtävässään hän toimii liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustajana Suomen EU:n neuvoston puheenjohtokaudella 1.7.-31.12.2019 sekä siihen valmistauduttaessa. Tehtävämääräyksen ajan 1.10.2018-29.2.2020 hän on virkavapaalla osastopäällikön virasta.

JAA

LUETUIMMAT