Päämainos

Nelostien investoinnit ovat loppusuoralla

Äänekosken biotuotetehtaan liikennejärjestelyt muokkaavat maan tärkeintä etelä-pohjoissuuntaista maantieyhteyttä.

15.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Äänekosken biotuotetehtaan uudet liikenneyhteydet muokkaavat monella tavalla valtatietä 4 ja sen tieyhteyksiä. Liikenne on voinut 11.1. lähtien kulkea uutta paranneltua Nelostietä Myllyntauksesta Äänekosken kaupungin kohdalle. Samalla liikenteelle otettiin myös Tärttämäen ja Myllyntauksen sillat sekä Äänekosken kaupungin eritasoliittymä, joka toimii Äänekosken kaupungin pääliittymänä.

Peruskorjattu 47 km pituinen rataosuus välillä Jyväskylä-Äänekoski on ollut jo käytössä elokuussa 2017 lähtien. Kokonaisuudessaan Nelostien liikenneinvestoinnit valmistuvat vasta ensi syksyn ja loppuvuoden aikana, kun Kuorejoen ylittävän sillan ja Mämmen ratasillan rakennustyöt valmistuvat.

”Äänekosken liikenneyhteydet on merkittävä hankekokonaisuus, jonka vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin vain lähiympäristöön. Nelostie on maamme liikenteellisesti tärkein etelä-pohjoissuuntainen maantieyhteys. Tässä hankkeessa on onnistuttu palvelemaan sekä elinkeinoelämän kuljetusten tarpeita että varmistamaan alueen turvallinen ja sujuva liikenneympäristö myös tulevaisuudessa”, sanoo Väylän pääjohtaja Kari Wihlman.

Väylä tiedotti nelostien liikenneinvestointien valmistumisesta 11.1.

Rataosuus palvelee elinkeinoelämää

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet-ratahanke painottui noin 47 kilometrin mittaiselle Jyväskylä-Äänekoski välille, joiden välillä rataosuus myös sähköistettiin. Parannustöihin sisältyi perusparannuksen lisäksi tunnelien korjauksia, siltojen uusimisia, turvalaitteiden lisäämistä ja tasoristeysten parantamista. Hankkeessa parannettiin myös Tampere - Orivesi rataosuuden liikenteen välityskykyä ja korjattiin tunneleita välillä Jämsänkoski - Jyväskylä. Rataosuus valmistui aikataulussaan elokuussa 2017.

Valtatietä 4 uudistetaan välillä Hirvaskangas-Mämme yhteensä 15 km.Tien välityskykyä parannetaan muuttamalla valtatie 4 välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan liittymä kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 kaistaiseksi. Muilla hankkeeseen sisältyvillä osuuksilla tie muutetaan keskikaiteelliseksi 1 + 2 ja 1 + 1 kaistaiseksi tieksi.

Tieosuuden rakentaminen ja parannustyöt aloitettiin Huutomäen kohdalta, jossa parannettiin valtateitä 4 ja 13 sekä rakennettiin Saarijärventien risteykseen eritasoliittymä valtatien 4 itäpuolelle. Työt valmistuivat syksyllä 2017. Viimeistelytöitä jatkettiin vielä viime vuonna.

Äänekosken kohdalla uuden tien rakentaminen käynnistyi loppukesästä 2017. Vt 4 siirtyi uuteen linjaukseen noin neljän kilometrin matkalla, lisäksi rakennettiin kuusi siltaa, joista Tärttämäen silta on kansipituudeltaan 220 metriä. Uuteen Äänekosken eritasoliittymään rakennettiin kaksi kiertoliittymää sekä useita kilometrejä rinnakkaisteitä.

Tärttämäen silta

Kotakennään salmen yli rakennettiin uusi silta, Tärttämäen silta. 220 metriä pitkän ja 20 metriä leveän sillan rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2017. Silta otettiin käyttöön 11.1.2019. Silta on hankkeen merkittävin yksittäinen rakennuskohde. Hankkeessa rakennettiin uusia tai korjattiin jo olemassa olevia siltoja 20 kappaletta.

Äänekosken biotuotetehtaalle saapuu päivittäin 240 rekka-autollista ja 70 junavaunullista raakapuuta. Lisääntyvän liikenteen liittymisen ja poistumisen helpottamiseksi Nelostielle rakennettiin kolme uutta eritasoliittymää, joista Huutomäen ja Äänekosken kaupungin eritasoliittymät ovat jo valmiit. Huutomäen liikennemääriksi noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta 15 prosenttia on raskasta liikennettä. Äänekosken kaupungin eritasoliittymä toimii jatkossa kaupungin pääliittymänä.

Kokonaan valmis syksyllä 2019

”Kuorejoen ylittävän sillan rakennustyöt jatkuvat 2019. Uusi silta rakennetaan valtatielle 4 nykyisen sillan länsipuolelle. Kivimäen eritasoliittymän siltaa parannetaan muun muassa levittämällä. Kuorejoen kohdan tietyöt valtatiellä 4 saadaan päätökseen vuoden 2019 lopulla, viimeistelytöitä tehdään vuonna 2020. Tietöitä tehdään myös Äänekosken kohdalla vielä syksyyn. Sen jälkeen koko tie voidaan ottaa liikenteelle”, kertoo Väylän projektipäällikkö Jarmo Niskanen.

Myös valtatiellä 4 oleva Mämmen ylikulkusilta (ratasilta) Äänekosken kohdalla aukeaa liikenteelle suunnitelmien mukaan loppuvuodesta.

Vuonna 2020 tehdään vielä viimeisiä päällystekerroksia ja maisemointia Kuorejoen ja Äänekosken kohdilla sekä Äänekosken pohjoispuolella.

JAA