Neste tyytyväinen ilmastolinjaukseen

”Suomi liittymässä pohjoismaiseen rintamaan lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä”.

07.06.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomi on Nesteen mukaan tulevan hallituksen ohjelmalla liittymässä eturivin maiden joukkoon lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä.

Uuden hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Osana liikenteen päästöjen vähentämistä Suomi tavoittelee lentoliikenteessä 30 prosentin osuutta kestäville biopolttoaineille sekoitevelvoitteen avulla.

Nesteen 3.6. julkaiseman tiedotteen mukaan kyse on hyvin merkittävästä kirjauksesta.

”Lentoliikenteen ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana. Globaalisti lentoliikenne on itse sitoutunut hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020 lähtien ja hiilidioksidin nettopäästöjen vähentämiseen 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä uusiutuva lentopolttoaine on ainoa realistinen vaihtoehto fossiilisille nestemäisille polttoaineille lentoliikenteessä”, sanoo Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen tiedotteessa.

Norja ja Ruotsi edelläkävijöitä

Norjan hallituksen tavoitteena on 30 prosentin uusiutuvien polttoaineiden osuus lentoliikenteessä vuonna 2030. Ensimmäisenä askeleena keväällä hyväksyttiin laki, johon on kirjattu velvoite lentopolttoaineen toimittajille lisätä polttoaineeseen vähintään 0,5 prosenttia biopolttoainetta vuodesta 2020 lähtien.

Vastaavasti Ruotsissa julkaistiin maaliskuun alussa selvitys, jossa konkretisoitiin hallitussopimukseen kirjattua tavoitetta biopolttoaineiden lisäämisestä ilmailussa. Selvitys ehdottaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennysvelvoitetta. Vähentämistavoite olisi 0,8 prosenttia vuonna 2021 ja se nousisi 27 prosenttiin vuonna 2030.

“Suomen kannalta on hyvä, että naapurimaissa on ehditty jo miettiä konkreettisia toteutustapoja vähentää lentoliikenteen päästöjä. On tärkeää lähteä mahdollisimman nopeasti keskustelemaan siitä, miten tavoite toteutetaan konkreettisesti, jotta kaikki toimijat ehtivät valmistautua ajoissa muutoksiin”, Räsänen perustelee.

Neste tuottaa jätteistä ja tähteistä Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta ja aikoo kasvattaa tuotantovolyymia tulevia vuosina.

Hallitusohjelma sisältää lisäksi useita muita tarpeellisia keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yhteiskunnassa. Neste on tyytyväinen tavoitteiden kunnianhimoon sekä keinojen monipuolisuuteen. Tavoitteena on 50 prosentin vähennys liikenteen päästöissä vuoteen 2030 mennessä. Kestävästi tuotetut uusiutuvat polttoaineet tulevat olemaan merkittävässä roolissa tavoitteen saavuttamiseksi.

JAA