Päämainos
Nesteen uusiutuvat vähensivät päästöjä 8,3 miljoonaa tonnia
Kuljetukset 06.02. 10:49

Nesteen uusiutuvat vähensivät päästöjä 8,3 miljoonaa tonnia

Vähennys oli suurempi kuin koko Lontoon henkilöautojen vuotuiset päästöt.

06.02.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Neste/Tomi Parkkonen

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen Nesteen uusiutuvilla polttoaineilla on Nesteen mukaan vähentänyt maailman ilmastopäästöjä vuonna 2017 yhteensä 8,3 miljoonaa tonnia eli 8,3 miljardia kilogrammaa.  

Määrä vastaa kolmen miljoonan henkilöauton poistamista liikenteestä vuodeksi. Se on enemmän kuin esimerkiksi Lontoossa on henkilöautoja. 

Nesteen uusiutuvat polttoaineet, pääasiassa Nesteen uusiutuva diesel, vähensivät kasvihuonekaasupäästöjä 1,6 miljoonaa tonnia enemmän kuin vuonna 2016. Tuloksen mahdollistivat uusiutuvien tuotteiden suuremmat tuotantomäärät Nesteen jalostamoilla Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa.  

Päästövähenemä lasketaan vertaamalla Nesteen vuoden aikana tuottamien uusiutuvien polttoaineiden koko elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä perinteisen eurooppalaisen dieselin elinkaarenaikaisiin päästöihin.  

Uusiutuva diesel 

Suurin eli 90 prosentin päästövähenemä saavutetaan, kun fossiilinen diesel korvataan kokonaan jäte- ja tähderaaka-aineista valmistetulla 100-prosenttisella Neste MY uusiutuvalla dieselillä. Jäte- ja tähderaaka-aineita ovat muun muassa lihanjalostuksen rasvajätteet, käytetyt paistoöljyt sekä kasviöljyjalostuksen jätteet ja tähteet. Jätteiden ja tähteiden osuus Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä on lähes 80 prosenttia. 

Globaalien ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi uusiutuvalla dieselillä voidaan parantaa ilmanlaatua erityisesti kaupungeissa vähentämällä paikallisia pakokaasupäästöjä, kuten typen oksideja, pienhiukkasia ja hiilimonoksidia. Mitä vanhempi ja vähemmän kehittynyt ajoneuvon moottori on, sitä selvempiä hyötyjä uusiutuva diesel voi päästöjen vähentämisessä tarjota.  

100-prosenttista uusiutuvaa dieseliä on jo saatavilla sekä yksityis- että ammattiautoilijoille Suomessa ja Kaliforniassa. Ruotsissa Nesteen uusiutuvaa dieseliä myydään HVO-tyyppisenä (Hydrotreated Vegetable Oil) biopolttoaineena. Sitä käytetään myös ensiluokkaisena, päästöjä vähentävänä biokomponenttina useissa dieselsekoituksissa monissa Euroopan maissa sekä Baltiassa.

JAA