Päämainos
Noin 70 prosenttia Suomesta vain tieliikenteellä saavutettavissa
Kuljetukset 12.10. 11:03

Noin 70 prosenttia Suomesta vain tieliikenteellä saavutettavissa

Uusimaa ja Kanta-Häme ja toisaalta Lappi ja Kainuu ovat Suomen liikenteelliset ääripäät.

12.10.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

WSP:n tekemän ja Suomen Tieyhdistyksen tilaama selvityksen mukaan noin 70 prosenttia Suomen pinta-alasta on saavutettavissa vain tieverkolla. 

Suomen pinta-alasta noin 30 prosenttia sijaitsee 20 kilometrin säteellä rautatieasemasta. Lapin ja Kainuun alueista vain noin 10 prosenttia sijaitsee 20 kilometrin säteellä asemasta, kun Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä osuus on yli 60 prosenttia.

Suomen Tieyhdistys tiedotti tilaustutkimuksestaan 5.10.

Tieliikenteellä vahva asema Suomessa

Noin puolet Suomen maakuntien asukkaista on käytännössä yksinomaan tieverkon varassa. Tietä käytetään myös silloin, kun mennään melko kaukana olevalle rautatieasemalle. Rautatien käytettävyys edellyttää kattavaa ja kunnossa olevaa tieverkkoa. Matkojen määränpäät eivät läheskään kaikissa matkan tarkoituksissa ole junalla saavutettavissa. 

”Tieliikenteellä on poikkeuksellisen iso rooli Suomessa, laajassa ja harvaanasutussa maassa ja se ei ole kannattavasti korvattavissa muilla liikennemuodoilla. Kattava tieverkko on valtava voimavara ja sen ei pidä missään nimessä antaa rapistua- ei valtion teiden eikä yksityisteiden”, sanoo tiedotteessa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Selvityksen mukaan viiden kilometrin etäisyydellä rautatieasemasta asuu 55 prosenttia suomalaisista, ja 20 kilometrin etäisyydellä jo 83 prosenttia eli noin viisi kuudesta. Siten noin 17 prosenttia asuu yli 20 kilometrin päässä rautatieasemasta.

Uusimaa on poikkeus

Uusimaa on muuhun Suomeen nähden selkeä poikkeus rautatieasemien saavutettavuudessa. Uudellamaalla lähes 75 prosenttia väestöstä asuu viiden kilometrin säteellä jostakin rautatieasemasta.

Junamatkoihin liittyvät matkaketjut on huomattavasti helpompi järjestää ilman autoa Uudellamaalla kuin muualla Suomessa. Mutta Uudellamaallakin on alueita, joissa väestö on tieliikenteen varassa. Toinen ääripää on Satakunta, jossa vain kolmasosa väestöstä asuu viiden kilometrin säteellä rautatieasemasta. Lähes 60 prosenttia Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan väestöstä on melko kaukana rautatieasemasta tai on kokonaan tieverkon varassa.

”Liikennepolitiikkaa ei voi tehdä ainoastaan isoista liikennemääristä ja kaupunkiseuduista käsin. Liikenneverkon pitää turvata saavutettavuus ja elinkeinot koko Suomessa. Kannattavinta tämä on toteuttaa jo olemassa olevia tieyhteyksiä kuntoon laittamalla. Näin taataan myös rautateiden ja koko liikennejärjestelmän toiminta”, Raitanen summaa.

JAA