Päämainos

Normet teki roiman tulosparannuksen

16.08.2018
Teksti Esko Lukkari

Muun muassa kaivosajoneuvoja valmistava Normet on parantanut selvästi tulostaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Iisalmessa toimiva yhtiö on maailman johtavia kaivosajoneuvojen valmistajia.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 148 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) enemmän kuin kaksinkertaistui katsauskaudella edellisvuodesta ja oli 10,8 prosenttia. Liikevaihto- ja tulosennustetta vuodelle 2018 on korotettu.

Yhtiö tiedotti tuloksestaan 15.8.

Normetin Laite- ja Palveluliiketoiminnat kasvoivat selvästi. Rakennuskemikaali- ja Kalliolujitusliiketoiminnan kasvu oli vaatimatonta verrattuna vuoden 2017 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Kaikkien liiketoimintojen kannattavuus parani.

Kasvaneen kysynnän ja vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon johdosta vuoden 2018 liikevaihtoennustetta on tarkistettu 300-310 miljoonaan euroon aikaisemmasta 290-310 miljoonasta eurosta. Koko vuoden käyttökatteen odotetaan kasvavan 12-14 prosenttiin liikevaihdosta aikaisemmasta 10-12 prosentin ennusteesta.

Normet on uudistanut toimintamalliansa, yksinkertaistanut toimintojaan ja virtaviivaistanut organisaatiotaan heinäkuun alussa.

Myynti on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen ja myyntialueiden johtajat kuuluvat nyt johtoryhmään. Muutoksilla pyritään lisäämään asiakaslähtöisyyttä sekä tukemaan kasvua ja skaalaamaan liiketoimintaa kannattavasti.

Konsernin kannattavuuden odotetaan parantuvan edelleen. Uudistukset tuottavat yhtiön mukaan 10 miljoonan euron tehokkuuden parantumisen, jonka vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan vuoden 2018 lopusta lähtien.

“Markkinat jatkuvat suotuisina ja tämän vuoden toinen puolisko näyttää vahvemmalta kuin ensimmäinen.”, sanoo Normetin toimitusjohtaja Robin Lindahl yhtiön tiedotteessa.

JAA