Päämainos

North Sea Baltic -käytävälle ehkä EU:n liikennerahaa

Rotterdam-Helsinki-merireitti voisi olla Military Mobility-kohde

17.05.2018
Teksti Esko Lukkari

EU:n tämän vuoden liikennerahoitushaun suomalaisittain mielenkiintoinen uutuus on liikenteen infran kehittäminen vastaamaan unionin Military Mobility Action Planin tavoitteita. Kesään 2018 mennessä EU valikoi nykyisestä TEN-T väyläverkostosta kohteet, joita kehitetään vastaamaan turvallisuuden tarpeita.

Liikenteen osuus Military Mobility Action Planista on kaikkiaan 6,5 miljardia euroa. 

Suomen Satamaliitto arvioi, että yksi kohde voisi olla North Sea Baltic –ydinkäytävä Rotterdamin satamasta Helsingin satamaan. Siksi Suomen on syytä olla valppaana liikennerahoja jaettaessa.

Satamaliitto tiedotti asiasta 16.5.

Kuluvan vuoden ensimmäinen liikenteen CEF ja MoS –instrumenttien rahoitushaku aukeaa 17.5. Satamaliitto on yhdessä Suomen Meriklusterin ja Liikenneviraston kanssa järjestämässä rahoitushakua koskevan infotilaisuuden 5.6.2018 kello 12-17 Helsingissä.

Digikohteisiin rahaa

Aukeavan haun kriteereistä ei ole tarkkaa tietoa tässä vaiheessa, mutta Satamaliiton mielestä niiden voi ennakoida sisältävän painotusta digitalisaation edistämiseen ja turvallisuuden lisäämiseen. Haun odotetaan olevan ns. normaali CEF (MoS) -haku ilman blending–edellytyksiä (EIB:n lainaosuuksia tai ESIF–rahaston osuutta).

Samanaikaisesti valmistellaan EU:n budjettia seuraavalle monivuotiselle rahoituskaudelle, multi-annual framework MFF, (2021-2027). Komissio on antanut 2.5. oman esityksensä rahoituskehysten puitteista, mutta vielä tässä vaiheessa on auki, kuinka rahoituksen tarkemmat kohteet tullaan allokoimaan.

Päättymässä olevan rahoituskauden (2014-2020) kokonaisrahoitus liikenteeseen oli 23,4 mrd euroa.

EU:n budjettiraamissa korostuvat tutkimuksen ja kehittämisen panostukset samoin kuin digitaalitalouden edistäminen ja nuorten ohjelmarahoitus. Rahoitusta unionin ulkosuhdetoimintaan sekä pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden järjestelyihin nostetaan tuntuvasti samoin kuin Puolustusrahastoa (Defence Fund) ja turvallisuuden parantamista mm. osoittamalla 6,5 mrd euroa liikenneinfran kehittämiseen.

JAA