Päämainos

Nurminen Logistics ja suunnattu osakeanti

Yhtiö ostaa enemmistön Vuosaaren terminaalista ja vähentää 26,3 miljoonan euron vuokravelkojaan.

18.11.2020
Teksti Esko Lukkari

Nurminen Logistics Oyj suunnittelee noin 9,3 miljoonan euron suuruista suunnattua osakeantia ostaakseen Ilmariselta enemmistön Helsingin Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä.

Kyse olisi enintään 30 000.000 uuden osakkeen liikkeeseen laskemisesta, mikä vastaisi noin 67 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Anti suunnattaisiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tietyille kotimaisille sijoittajille, joista osa kuuluu yhtiön nykyisiin osakkeenomistajiin sekä yhtiön hallitukseen. Nurmisen mukaan 76 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista on sitoutunut järjestelyyn. 

Nurminen Logistics tiedotti annista 12.11.

Osakeanti, kiinteistöjärjestely sekä Oma Säästöpankin kanssa sovitut kiinteistö- ja käyttöpääomarahoitukset parantaisivat yhtiön mukaan merkittävästi sen kustannusrakennetta ja tasetta.

Yhtiö voisi panostaa myös ”voimakkaasti kasvavaan Kiinan ja Euroopan väliseen konttijunaliikenteeseen”, kuten 12.11. julkaistussa tiedotteessa sanotaan.

Annilla yhtiö myös laajentaisi omistajapohjaansa. Suunnattu osakeanti ja kiinteistöjärjestely on tarkoitus toteuttaa ennen 31.12.2020.  

Ilmarisen vuokralaiseksi

Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen Ilmarisen kanssa enemmistön ostamisesta Vuosaaren kiinteistöosakeyhtiöstä. Nurminen on nyt terminaalikiinteistön vuokralainen ja säilyisi vuokralaisena kaupan jälkeenkin, koska Ilmarinen jäisi kiinteistöyhtiön toiseksi omistajaksi.  

Kiinteistöjärjestely ja osakeanti keventäisivät Nurmisen kustannusrakennetta ja tasetta kasvattamalla yhtiön omaa pääomaa noin 9,3 miljoonalla eurolla ja vähentämällä yhtiön vuokrasopimusvelkoja noin 26,3 miljoonalla eurolla. 

Nurminen arvioi järjestelystä koituvien vuotuisten kustannussäästöjen olevan noin miljoona euroa. Pääoma- ja kiinteistöjärjestelyt mahdollistavat tiedotteen mukaan yhtiölle hyvät kasvuedellytykset sen pääliiketoiminnassa, joihin kuuluvat Kiinan konttijunaliikenne, huolintapalvelut, kemikaalihalli ja raskaan tavaran käsittelyhalli. Lisäksi Baltian liiketoimintoja kehitetään niiden liittyessä vahvemmin mukaan Kiinan junaliiketoimintaan. 

Yhtiö on sopinut myös Oma Säästöpankin kanssa laajasta yhteistyöstä yhtiön kiinteistö- ja käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseksi.  

Tiedotteen mukaan vuonna 2021 junaliiketoiminnalle haetaan merkittävää kasvua ja sen uskotaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 verrattuna. Yhtiö avaa uuden toimipisteen Kiinaan Chongqingiin. 

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA