Nurminen Logistics teki heikon tuloksen

Yhtiön liikevaihtokin putosi viime vuonna ja liiketulos heikkeni entisestään.

10.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Nurminen Logistics teki heikon tuloksen vuonna 2019. Yhtiön liikevaihto laski edellisvuoden 78,9 miljoonasta eurosta 69,3 miljoonaa euroon. Samalla liiketappio kasvoi kuudesta miljoonasta eurosta 8,5 miljoonaan euroon.

Yhtiön toimitusjohtaja Tero Vauraste sanoo 6.3. julkaistussa tulostiedotteessa liiketappion sisältävän 5,3 miljoonan euron alaskirjaukset.

Vaurasteen mukaan prosessien kehitystyöstä huolimatta yhtiön vuosi 2019 ei ollut tyydyttävä. Tilikauden tulos jäi heikoksi ja myös vuoden toisen vuosipuoliskon aikainen tuloskehitys oli vaatimatonta. Liikevaihto laski ja tulos jäi tappiolliseksi. 

Vaurasteen mukaan H2:lla aloitettu Suomen liiketoimintojen käännetyö sekä Kiinan rahtijunan loppuvuoden kannattavuuskehitys pienensivät kuitenkin tappioita. Merkittäviä käyttöomaisuusinvestointeja ei tilikaudella tehty. 

Kiinan juna toimii

Vuosaaren ja Kiinan Hefein välillä operoiva rahtijuna ja sen täyttöaste kehittyivät Vaurasteen mukaan positiivisesti syksyllä ja junien täyttöastetta erityisesti tuontijunissa paransivat jo kannattavuutta. 

Nurminen Logistics odottaa hänen mukaansa Suomen liiketoiminnan tuottavan vuonna 2020 huomattavasti vahvempaa kassavirtaa Kiinan rahtijunaliiketoiminnan ja myynnin kasvaessa. Junaliiketoiminnalla on merkittävä syöttövaikutus terminaalipalveluihin ja huolintaan.

Huolintapalveluiden kysyntä laski jonkin verran toisella vuosipuolikkaalla ulkomaankaupan volyymien vähetessä. Nurminen Logistics Services Oy osti PFC Nordic Oy:n, jonka johdosta konsernin palveluportfolio ja asiakaskanta laajenivat merihuolinnassa. Huolintapalvelujen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja kannattavuus parani hieman.

Baltia oli ilonaihe

Baltian liiketoimintojen suorituskyky jatkui hyvänä. Helsingin ulkopuolisten terminaalien toiminta kehittyi pääosin positiivisesti, mutta Vuosaaressa terminaalitoimintojen kustannustaso on Vaurasteen mukaan korkea tuottojen kehittymiseen nähden. Yhtiö selvittää mahdollisuuksia pienentää Vuosaaren terminaalikiinteistöön liittyviä vastuita vuoden 2020 aikana sekä uusia käyttömahdollisuuksia.

Nurminen Logisticsin Suomen toiminta on ollut vuonna 2019 kassavirtanegatiivista. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetun IFRS 16 -standardin ja uusien lähivuosien kasvuennusteiden johdosta konsernin liikearvoon tehtiin 5,3 miljoonan euron alaskirjaus, mikä heikensi merkittävästi omavaraisuutta. 

Nurminen Logistics arvioi, että talouden ja markkinoiden kehitys hidastuu, mutta pysyy kuitenkin positiivisena vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Nurminen Logistics ei anna tulosohjeistusta vuodelle 2020.

JAA

LUETUIMMAT