Nurminen tappiolla viime vuonna

Yhtiö sanoo olevansa kiinnostunut yritysostoista ja aikoo myydä omaisuuttaan rahoitusasemansa parantamiseksi.

21.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Nurminen Logisticsin vuoden 2018 liikevaihto oli 78,9 miljoonaa euroa (75,8), jossa oli nousua vuoteen 2017 verrattuna 4,1 prosenttia. Liiketulos oli reilut kuusi miljoonaa euroa tappiollinen (+16 miljoonaa). Oikaistu liiketulos oli kuitenkin 0,9 miljoonaa euroa.

Nurminen myi viime lokakuussa OOO Nurminen Logistics:n osakekannan. Kauppa toteutettiin venäläisen Transless LLC:n kanssa. OOO Nurminen Logistics:n luvut ovat mukana konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa 30.10.2018 asti. Kauppa on yhtiön mukaan käsitelty liiketulosvaikutteisesti.

Kaupan nettohinta oli 6,9 miljoonaa euroa. Kaupasta kirjattiin konsernissa nettovoittoa 4,4 milj. euroa. Tämän lisäksi kauppaan on kohdistettu aiemmin omaan pääomaan kirjattuja muuntoeroja 7,6 miljoonaa euroa ja goodwill-arvoa 3,0 milj. euroa. Näin ollen kaupasta kirjattiin 6,2 miljoonan euron laskennallinen tappio.

Vuoden 2018 tulokseen vaikuttivat negatiivisesti yhtiön uuden ERP- järjestelmän ennakoimattomat ylösajo-ongelmat ja uuden Helsinki-Hefei-Helsinki linjarautatieyhteyden lanseeraus.

Kiina-yhteydestä isot odotukset

Yhtiön vuoden 2018 lopulla aloittama rautatielinjaliikenne Kiinasta on ainoa pohjoismaihin tapahtuva säännöllinen rautatieyhteys, mikä on Nurmisen mukaan edellyttänyt erittäin paljon pohjatyötä. Palvelu luo nopean yhteyden Suomen ja Kiinan välille. Kiinasta Vuosaaren sataman kautta Eurooppaan ja Yhdysvaltojen itärannikolle kulkeva nopea reitti kiinnostaa yhtiön mukaan kansainvälisiä toimijoita.

Yhtiön terminaalitoiminnoissa volyymitasot laskivat metsäteollisuuden osalta vuodesta 2017. Tämä näkyi huonompana tuloksena, mutta vastaavasti asiakaskunnan monipuolistamisessa saavutettiin hyviä tuloksia, mikä antaa hyvän pohjan vuodelle 2019.

Nurmisen huolintaliiketoiminta kehittyi hyvin, vaikka merkittävä lainsäädännöllinen muutos koskien tullin ALV- keräystä maahantuonnin yhteydessä siirtyi tammikuussa 2018 verottajalle, mikä vaikutti negatiivisesti huolintaliiketoiminnan tulokseen. Baltian liiketoiminta kehittyi yhtiön mukaan hyvin.

Yritysostot kiinnostavat

Nurminen sanoo tutkivansa aktiivisesti strategiaa tukevia yritysjärjestelyitä, mutta päätti jättää ne toistaiseksi toteuttamatta arvostustasojen korkeuden johdosta. Yritysjärjestelyiden tutkimista jatketaan myös vuonna 2019.

Yhtiö myi lokakuussa 2018 Venäjän liiketoiminnot rautatievaunuineen ja jatkoi rautatieoperointia vuokrakalustolla Venäjällä. Hyvässä markkinatilanteessa tehty liiketoiminnan myynti paransi yhtiön rahoitusasemaa. Tämä mahdollistaa panostusten tekemisen liiketoimintojen edelleen digitalisoimiseen, Kiinan liikenteeseen sekä yritysjärjestelyihin.

Vuoden 2019 tärkein tavoite yhtiöllä on kannattavuuden parantaminen sekä palvelujen jalostusasteen kasvattaminen. Tähän on hyvät edellytykset vahvan rahoitusasemamme, uuden johdon, mittavien tietojärjestelmäinvestointien sekä uusien liiketoiminta-avauksien ansiosta. Rahoitusasemaa parannetaan lisäksi vapauttamalla tulevaisuudessa varoja ei-liiketoiminta liitännäisistä omaisuuseristä.

JAA

LUETUIMMAT