Nykyistä pidemmät ajoneuvoyhdistelmät käyttöön syksyllä

02.02.2018
Teksti Esko Lukkari

Ajoneuvoyhdistelmien enimmäispituuksia koskevat asetusmuutokset astuvat voimaan ensi syksynä. Silloin sallitaan kokoluokaltaan kahden pitkän merikontin kuljetukseen soveltuva yhdistelmä sekä nykyistä pidempi puoliperävaunuyhdistelmä.  

Nykyisillä HCT (High Capacity Transport) -poikkeusluvilla liikennöitävät kahden kontin yhdistelmät ovat yli 30 metriä pitkiä. Muutos sallisi nämä yhdistelmät kaikkien käyttöön 76 tonnin painoisina. Mittojen tarkemmat arvot täsmentyvät valmisteluvaiheen aikana.  

Liikenne- ja viestintäministeriö salli kokeilut pidemmillä ja painavammilla yhdistelmillä vuonna 2013. Kokeiluista saatujen tulosten pohjalta Suomi aikoo sallia nyt siis nykyistä pidemmät yhdistelmät koko tieverkolla. 

Liikenne- viestintäministeriö kertoo lisäksi käynnistävänsä lakitason muutoshankkeen, jotta nykyistä painavammat ajoneuvoyhdistelmät voidaan ottaa käyttöön. Nykyistä painavammat yhdistelmät sallittaisiin vain rajatulla tieverkolla. 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) edellyttää, että pituuden kasvattamiseen liittyvät tekniset yksityiskohdat määritellään yhdessä kuljetusalan kanssa. Tässä tulee hyödyntää nykyistä kalustoa. Muutokset asettavat vaatimuksia myös tieverkolle. Tieverkkoa on kehitettävä muun muassa lisäämällä ohitusmahdollisuuksia ja keskikaideratkaisuja, jotta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus voidaan taata, vaikka isojen ajoneuvoyhdistelmien määrä kasvaa. 

”Yhdistelmäpituuksien ja kokonaismassojen kasvattaminen edellyttää tuntuvaa lisärahoitusta myös perusväylänpitoon ja talvitienhoitoon”, toteaa tiedotteessa SKAL:in toimitusjohtaja Iiro Lehtonen

JAA