OECD: Tieinfrabudjetit kutistuneet valtaosassa Euroopan maista
Kuljetukset 27.08. 10:27

OECD: Tieinfrabudjetit kutistuneet valtaosassa Euroopan maista

Investoinnit maaliikenneinfrastruktuuriin ovat keskimäärin 0,7 prosenttia BKT:stä.

27.08.2018
Teksti Heli Satuli kuvat OECD

OECD-maiden investoinnit liikenneinfrastruktuuriin ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta 2011. Äskettäin julkaistun tilaston mukaan vuonna 2016 investoinnit maantieinfaan olivat keskimäärin 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suhteessa BKT:hen investoinnit supistuivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 Euroopassa keskimäärin viisi prosenttia. Vielä vuonna 1995 Länsi-Euroopan maissa investoinnit sisämaan liikenneinfrastruktuuriin olivat keskimäärin prosentin bruttokansantuotteesta.

Vuodesta 2015 vuoteen 2016 maakuljetusinfrastruktuurimenot supistuivat Suomen lisäksi valtaosassa Läntisen Euroopan maita. Suurimmat menojen leikkaukset tapahtuivat Portugalissa (-26%), Espanjassa (-22%) ja Ruotsissa (-18%). Sen sijaan Britanniassa investoinnit kasvoivat kuusi ja Saksassa neljä prosenttia.

Kunnossapitovajeella vakavat taloudelliset seuraukset

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana infrastruktuurimenojen jakautuminen maanteiden, rautateiden ja sisävesiliikenteen välillä on ollut suhteellisen vakaata Länsi-Euroopassa. Merkittävin trendi on siirtyminen tieinfran rahoituksesta rautatieinvestointeihin. Vuonna 1995 maantieinfra nieli noin 70 prosenttia, mutta vuonna 2016 sen osuus oli laskenut 60 prosenttiin kokonaisinvestoinneista.

Investointivaje maanteiden ylläpitoon on OECD:n mukaan kasvava ongelma monissa maissa ja sen vaikutusten vakavuus aliarvioidaan usein. Kunnossapitobudjetit vähenevät heti, kun tieinfrabudjettia leikataan tai uusia infrastruktuuri-investointihankkeita aloitetaan. OECD mukaan selvitykset ovat osoittaneet, että on taloudellisesti järkevämpää lainata rahaa ja varmistaa, että teitä ylläpidetään kunnolla sen sijaan, että kunnossapitotoimia siirretään. Samankaltaisista syistä uuden infran rakentamisen asettamisella etusijalle voi olla vakavia pitkän aikavälin taloudellisia seurauksia.

JAA