Päämainos
Oiltanking Finlandin Kotkan terminaali varastoi petrokemian tuotteita lämmitettäviin ja lämpöeristettyihin säiliöihin, joista niitä voidaan lastata muun muassa säiliöautoihin tai laivoihin.
Kuljetukset 12.02. 10:27

Oiltanking Finlandin Kotkan terminaali varastoi petrokemian tuotteita lämmitettäviin ja lämpöeristettyihin säiliöihin, joista niitä voidaan lastata muun muassa säiliöautoihin tai laivoihin.

Operail ja Oiltanking yhteistyöhön Vainikkala-Kotka-reitillä

Operail Finland Oy on solminut yhteistyösopimuksen petrokemian tuotteiden kuljetuksista Vainikkala-Kotka-reitillä maailman suurimpiin riippumattomiin öljy-, kaasu- ja kemikaaliterminaaliyhtiöihin kuuluvan Oiltankingin kanssa.

12.02.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Oiltanking GmbH

Oiltanking Finlandin terminaalit sijaitsevat Kotkassa ja Haminassa. Terminaalit toimivat lähinnä Venäjältä tuotujen kemikaalien varastoina. Tuotteet tulevat terminaaliin rautateitse ja ne varastoidaan lämmitettäviin ja lämpöeristettyihin säiliöihin, joista ne lastataan säiliöautoihin tai laivoihin. Terminaaleissa on 170 rautatievaunujen purkauspaikkaa ja 13 purkauspaikkaa säiliöautoille.

Operail tiedotti yhteistyösopimuksesta 11.2.

Sopimus kattaa yli miljoonan tonnin kuljettamisen

Operail Finland aloitti operatiivisen toimintansa viime vuoden marraskuussa ja on sen jälkeen yli kaksinkertaistanut henkilökuntansa. Operail Finland Oy:n ja Oiltankingin välinen yhteistyösopimus kattaa yli miljoonan tonnin kuljettamisen.

”Etenemme Suomessa isoin harpauksin, strategiamme ja suunnitelmiemme mukaan. Kiitämme Oiltanking Finlandia heidän meille osoittamastaan luottamuksesta, ja pyrimme parhaamme mukaan täyttämään heidän odotuksensa”, sanoo tiedotteessa Operail Finlandin hallituksen puheenjohtaja ja Operail Groupin johtokunnan jäsen Paul Lukka.

”Operailin ja Oiltankingin yhteistyön valmistelut vaativat suuria ponnisteluja, kuten tietoliikenteemme integroinnin ja täysipäiväisen turvallisuuskoulutuksen järjestämisen”, Mussalon terminaalin johtaja Merja Porkka sanoo.

Operail on kansainvälinen kuljetus- ja logistiikkayhtiö, jonka päätoimialat ovat rahdinkuljetus, vetureiden rakentaminen ja korjaaminen sekä rautatiekaluston vuokraus. Yhtiöllä on noin 600 työntekijää. Emoyhtiön AS Operailin lisäksi Operail-konserniin kuuluvat tavaravaunuvuokraajina toimivat AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy sekä suomalainen rautatiekuljetusyhtiö Operail Finland Oy.

Oiltanking GmbH:n emoyhtiö on Hampurissa sijaitseva Marquard & Bahls -yhtiö, joka harjoittaa energiaan ja kemikaaleihin liittyvää myyntiä, kauppaa ja logistiikkatoimintaa. Oiltanking on maailman suurimpia riippumattomia öljy-, kaasu- ja kemikaaliterminaalipalveluja tarjoavia toimijoita. Yhtiö omistaa ja operoi 64 terminaalia 24 maassa Amerikan mantereilla, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa sekä Aasiassa ja Oseaniassa, myös Kiinassa ja Intiassa. Oiltankingin varastokapasiteetti on yhteensä 20,2 miljoonaa kuutiometriä.

JAA