Oulun uusi meriväylä saa merimerkkinsä

Merimerkit asennetaan kesän aikana avomerelle 35-60 km:n päähän Oulun satamasta.

15.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Oulun 12,5 metrin meriväylän kiinteiden merimerkkien asennustyöt käynnistyvät tällä viikolla jäätilanteen salliessa. Väylän käyttö edellyttää kiinteitä turvalaitteita, jotka asennetaan tämän kesän aikana.

Meriväylän ruoppaustyöt tehtiin vuonna 2018 ja uusi väylä otettiin käyttöön avovesiolosuhteissa vuonna 2019.

Väylä tiedotti hankkeesta 7.5.

Väylälle asennetaan kahdeksan uutta merenkulun turvalaitetta, joista viisi on reunamerkkejä ja kolme linjataulua. Asennustöihin sisältyy merenpohjan massanvaihtoja, porauksia ja pehmitysräjäytyksiä, merkkien peruspaalujen paalutustöitä, paalujen hiekka- ja betonitäyttöjä sekä merimerkkien jääkartioiden ja yläosien asennustöitä. 

Merimerkit asennetaan avomerelle 35-60 km:n etäisyydelle Oulun satamasta ja työt sijoittuvat touko-elokuulle 2020.

Työt alkavat merenpohjan massanvaihtotöillä, joissa merenpohjan löyhä pintakerros poistetaan kolmen tulevan merimerkin alueelta, ja alueet täytetään murskeella ja louheella, jotka tiivistetään kerroksittain. 

Massanvaihtotöissä käytetään kahmariruoppaajaa, hinaajaa ja itsekulkevia proomuja. Ruoppaustyön kanssa samanaikaisesti käynnistyvät poraustyöt, joissa jokaisen tulevan merimerkin kohdalle porataan merenpohjaan panostusputket, jotka jäävät noin 1,5 metriä merenpohjan yläpuolelle. Poraustöissä käytetään poralauttaa ja hinaajaa. Putket panostetaan ja räjäytetään ennen peruspaalun asennusta, jotta merenpohja pehmenee paalutusta varten.

Nosturilautta paalutustöissä

Urakan kriittisin vaihe - paalutustyöt - sijoittuvat kesäkuun loppupuolelle. Paalutustöissä käytetään nosturilautta Taklift 4:ää. Alus nostaa Oulun satamassa 3-4,2 metriä halkaisijaltaan olevan peruspaalun koukkuunsa ja purjehtii tulevan merimerkin kohdalle heti pehmitysräjäytyksen jälkeen. 

Nosturilautta asemoidaan ankkureilla ja ankkurivaijerit ulottuvat vähintään 200 metriä aluksen ympärille. Paalutustyö aloitetaan täryvasaralla, ja kun peruspaalu ei enää uppoa, siirrytään käyttämään iskuvasaraa..

Heinä-elokuussa peruspaalut täytetään hiekalla ja paalujen ympärille asennetaan jääkartiot. Paalun yläosa ja jääkartiot täytetään betonilla. Viimeiseksi asennetaan merenkulkijoille näkyvät merkkien yläosat, jotka varustetaan valolaitteilla ja aurinkopaneeleilla.

Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa. Työyksiköitä sivuutettaessa tulee noudattaa varovaisuutta ja alle 8 solmun sivuutusnopeutta.

JAA