Päämainos
Oulussa testataan eri ilmailumuotojen integrointia
Kuljetukset 10.11. 11:14

Oulussa testataan eri ilmailumuotojen integrointia

Drolo-hankkeessa drone- lentoja integroidaan miehitettyihin kaupallisiin lentoihin.

10.11.2022
Teksti Esko Lukkari

Oulun kaupungissa ja sen lähialueella testataan tällä viikolla miehittämättömän ilmailun integroimista perinteiseen miehitettyyn kaupalliseen ilmailuun.

Testilennätykset ovat osa Drolo-hanketta, jossa Fintrafficin lennonvarmistuksen lisäksi mukana on useita kaupallisia ja tutkimusalan toimijoita kuten VTT, Nokia ja Business Oulu.

Keväällä 2021 käynnistynyt Drolo-hanke on Business Finlandin ja kumppaneiden yhdessä rahoittama, noin 7,5 miljoonan euron yhteishanke.

Fintraffic tiedotti asiasta 8.11.

Testilennätykset tapahtuvat pääsääntöisesti Oulun lentoaseman vaikutusalueella, joko lentoaseman välittömässä läheisyydessä tai Oulun lennonjohdon vastuulla olevassa lentoasemaa ympäröivässä valvotussa ilmatilassa sekä Hailuodossa.

Lennonjohto tiiviisti mukana

Fintrafficin lennonjohto Oulussa toimii koordinaattorina kaikilla alueen lennoilla ja kaikki testilennot hyväksytetään erikseen lennonjohdolla. Drone-lennätysten reitit sijoittuvat pääsääntöisesti valvottuun ilmatilaan.

"Miehitetyllä ilmailulla on testeissämme prioriteetti miehittämättömään ilmailuun nähden. Ilmoitamme suunnitellut lentoaikataulut kaikille osapuolille ajoissa ja olemme aina yhteydessä lennonjohtoon ennen lentojen suorittamista. Drolo-testilennot on aikataulutettu kaupallisen liikenteen ulkopuolelle, jolloin liikenteeseen ei aiheudu viiveitä," sanoo tiedotteessa Fintraffic lennonvarmistuksen johtaja Pasi Nikama.

Osa suunnitelluista lennoista tapahtuu joko osittain tai kokonaan kaupunkialueella tiheästi astuttujen alueiden yläpuolella. Vaikutusalue ulottuu lännessä Oulun lähialueen ulkopuolelle Hailuotoon ja pohjoispuolella Ideaparkin kauppakeskukseen asti.

Väliaikaisia Drone-väyliä

Sekä valvottuun että valvomattomaan ilmatilaan perustetaan projektin ajaksi erityisiä Drone-ilmatilalohkoja ja drone-lentoja varten luodaan väliaikaisia drone-väyliä. Väylillä osoitetaan miehittämättömälle ilmailulle alueet, missä se voi operoida turvallisesti.

VTT toimii testilentojen drone-operaattorina ja suorittaa ennalta määriteltyjä lentotehtäviä.

"Dronekuljetuksilla on mahdollisuus nopeuttaa toimituksia esimerkiksi vesistöjen ja maantieruuhkien yli. Esimerkiksi hyvinvointialaa kiinnostaa tässä hankkeessa, miten dronet soveltuisivat erilaisten lääketieteellisten näytteiden kuljetukseen. Usein tapahtuva laboratorionäytteiden kuljettaminen Hailuodosta OYS:iin säästäisi oletettavasti paljon aikaa ja vähentäisi myös hiilidioksidipäästöjä," Nikama kertoo.

Drolo-hanke etenee

Uutta Drolo-hankkeen tässä vaiheessa on miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun yhdistäminen valvotussa ilmatilassa. Aiemmin näköyhteyden ulkopuolella (BVLOS – Beyond Visual Line Of Sight) tapahtuvalle toiminnalle on pitänyt varata erillinen alue, missä miehitetty ilmailu kuten Finnair ei voisi sitten lentää.

Lentoaseman läheisyydessä tällainen alue rajaisi toiminnan käytännössä joko miehitetyn tai miehittämättömän ilmailun toimintaan, molemmat eivät lennonjohdollisin toimin voisi samaan aikaan toimia. Rajoitteita toki edelleen on, mutta tässä mallinnetaan monia asioita nyt ensimmäistä kertaa. Miehittämättömän ilmailun lentoja seurataan ASTRA UTM-sovelluksella (Unmanned Traffic Management), jonka toimivuutta samalla testataan.

JAA