Ouluun ajoneuvojen ja työkoneiden testauskeskus

Mobilab-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu yhdessä yliopiston kanssa.

25.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto rakentavat energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehitysympäristön Linnanmaan kampukselle Ouluun.

Vastaavaa raskaille työkoneille tarkoitettua kehitysympäristöä ei Suomessa ole ollut. Mobilab-hanke on saanut yli 4,1 miljoonan euron rahoitustuen. Hanketta rahoittaa myös Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

Oulun yliopisto tiedotti hankkeesta 23.4.

”Mobilab-testausympäristö tulee olemaan koko- ja teholuokaltaan sekä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen koko Pohjois-Skandinaviassa”, sanoo tiedotteessa ajoneuvotekniikan lehtori Janne Ilomäki Oulun ammattikorkeakoulusta.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset edellyttävät ajonevojen ja työkoneiden päästöjen pienentämistä sekä energiatehokkuutta. Tämä haastaa yritykset, tutkijat ja kouluttajat kehittämään tehokkaampia hybridi- ja sähkömoottoriteknologioita.

Kaikille avoin testiympäristö

Mobilab-hanke mahdollistaa ajoneuvo- ja työkonetekniikan alalle uudenlaisen tutkimusta ja koulutusta edistävän yhteistyöympäristön. Se on avoin kaikille auto- ja työkonealan toimijoille, mikä mahdollistaa syvemmän yhteistyön Oulun alueen ajoneuvo- ja työkonealan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

”Testausympäristö mahdollistaa tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen tekemisen usealla tekniikan alalla ja nopeuttaa tiedon siirtämistä tieteestä tuotteeksi”, sanoo yliopistonlehtori Mika Huuhtanen Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköstä. 

Suomi on tunnettu työkoneiden valmistuksesta erityisesti kaivos-, metsä- ja maatalousaloille. Työkoneiden valmistuksen liikevaihto on useita miljardeja ja hankintaketjujen kerrannaisvaikutukset luovat työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Hanketta ovat rahoittamassa myös alueen yritykset ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö.

JAA