Päämainos
Pääradan kunnostustyöt viivyttävät junaliikennettä koko vuoden
Kuljetukset 13.02. 10:43

Pääradan kunnostustyöt viivyttävät junaliikennettä koko vuoden

Suomen vilkkaimman radan kuntoa parannetaan kaksivuotisella ohjelmalla. 

13.02.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat © VR Group

Pääradalla on odotettavissa liikenteen hidastumista ja henkilöliikenteen myöhästymisiä koko tämän vuoden aikana, koska heikkokuntoisen radan korjauskohteita on useita. 

Liikenneviraston mukaan pääradan liikenneturvallisuuden takaamiseksi ratatyömaiden kohdilla on käytössä nopeusrajoituksia, jotka hidastavat junan normaalia kulkuvauhtia. Lisäksi osa raiteista on väliaikaisesti poissa käytöstä parannustöiden vuoksi. 

Useiden ratatöiden osuminen vilkasliikenteiselle Helsinki–Tampere-rataosalle aiheuttaa junaliikenteelle viivästyksiä. Henkilökaukoliikenteen myöhästymiset ovat osoittautuneet ennakoitua suuremmiksi ja tilanne jatkuu ennustettua pidempään, sillä Helsingin ja Tampereen välinen rataosuus on tällä hetkellä jatkuvan muutoksen alla. 

”Osa käynnissä olevista töistä liittyy radan peruskunnon ylläpitämiseen, osa taas tason ja välityskyvyn nostamiseen. Ratatöillä turvataan radan toimintavarmuus ja käytettävyys. Päärata alkaa olla siinä kunnossa, että se vaatii laajaa peruskorjausta 2020-luvulla, vaikka eduskunnan myöntämällä, kunnossapitoon osoitetulla lisärahoituksella pystytään kuromaan syntynyttä korjausvelkaa kiinni”, sanoo tiedotteessa Liikenneviraston Kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård

Kyseessä on Suomen vilkkaimmin liikennöity rataverkon osa ja kysyntää liikenteelle olisi enemmänkin, kuin mitä pystytään ajamaan. Ratatyöt pienentävät kapasiteettia ratatöiden ajaksi, mutta lopputuloksena on paremmassa kunnossa oleva rata. 

Routavauriot voivat hidastaa 

”Koska pelivaraa ei juuri ole, on edes ennakkoon suunnitelluille ratatöille vaikeaa löytää kapasiteettia. Mahdolliset routavauriot saattavat heikentää tilannetta kevään edetessä. Ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamista pyritään tekemään parhaalla mahdollisella tavalla ja junaliikenteen ehdoilla, mutta vaikutuksia liikenteeseen valitettavasti tulee”, kertoo ratatyökoordinaattori Juha Kröger

Roudan ennustetaan nyt aiheuttavan nopeusrajoituksia noin 30–50 kilometrille rataverkosta. Lopputalvi määrittelee Liikenneviraston mukaan sen, paljonko uusia rajoituksia joudutaan asettamaan. 

”VR-Yhtymä on huomioinut ratatöiden vaikutuksia aikataulumuutoksin, jotka astuvat voimaan 25. maaliskuuta”, Kröger sanoo  

Työmaa-alueiden kohdilla on nopeusrajoituksia, jotka hidastavat junien kulkua. Suuri osa nopeusrajoituksista välillä Tampere–Riihimäki saataneen poistettua toukokuun alkupuolella. Tilanne normalisoituu tältä osin siis kesään mennessä.    

Syksyllä on kuitenkin tiedossa lisää muutoksia liikennejärjestelyihin, kun radan uudet turvalaitteet otetaan käyttöön koko Riihimäki–Tampere-rataosalla ja työt Riihimäen henkilöratapihan parantamiseksi käynnistyvät. 

Helsingin ratapihalle turvalaiteuudistuksia 

Kesällä liikennejärjestelyjä tulee etenkin välillä Helsinki–Pasila, kun Helsingin ratapihan parantamisprojektissa tehdään turvalaitemuutoksia ja osa kaupunkiraiteiden junaliikenteestä pysäytetään Pasilaan. Näistä muutaman viikon poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan matkustajia erikseen. Syksyllä valmistuu myös uusi raide Ainolan ja Purolan välille, joka omalta osaltaan helpottaa liikenteen sujumista. 

Tällä hetkellä käynnissä on myös vaihde- ja raidelisäyksiä Pasila–Riihimäki-rataosalla sekä uusien vaihdeyhteyksien ja turvalaitejärjestelyjen tekoa Helsingin ja Pasilan välille. Edelliset nostavat radan kapasiteettia ja jälkimmäiset parantavat toiminnallisuutta erityisesti häiriötilanteissa.  

Pasilan asemalle rakennetaan myös uusi lisäraide ja rataosalla Hämeenlinna–Tampere tehdään töitä, jotka mahdollistavat raskaamman kuorman ajamisen radalla. Tämä palvelee erityisesti teollisuuden kasvua. 

Helsinki–Tampere-rataosuudelle sijoittuu useita hankkeita ja ratatöitä samanaikaisesti, sillä rata vaatii akuuttia kunnostusta käytettävyyden varmistamiseksi. Vuosille 2016–2018 ajoittuva korjausvelkaohjelma mahdollistaa pääradan korjaamisen ja parantamisen monissa eri kohteissa.  

Pääradan toimivuutta saadaan paremmaksi muun muassa radan kunnosta johtuvien nopeusrajoitusten selvällä vähenemisellä. Käynnissä olevilla toimenpiteillä varmistetaan jatkossa henkilöliikenteen sujuvuus sekä tarjotaan teollisuudelle paremmat edellytykset raskaampia kuljetuksia varten.

JAA

LUETUIMMAT