Päämainos
Kysymyksiin vastaa Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo.
Kuljetukset 14.06. 08:20

Kysymyksiin vastaa Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo.

Pahin mahdollinen skenaario

Mikä on Suomen tavaraliikenteen sujuvuuden kannalta oma Suezin kanavamme, Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo?

14.06.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara

"Suomen tavaraliikenteen pullonkauloja voidaan ryhmitellä topologisiin eli paikkaan kiinnitettyihin ja toimintoihin liittyviin. Valtaosa meille tulevista tavaroista, 80‒90 prosenttia, tulee ja lähtee meritse, minkä vuoksi esimerkiksi meriliikenne on meille kriittistä."

"Viime vuoden maaliskuusta kesäkuuhun matkustaja-autolauttojen liikennöinti muuttui koronan myötä kannattomaksi, jolloin tavaraliikenne uhkasi pysähtyä niin Viroon kuin Ruotsiin johtavilla merisilloilla. Kolmen kuukauden ajaksi asetimme näille reiteille julkisenpalvelun velvoitteen ja varmistimme, että liikenne toimii. Se oli yksi toimenpide, joka tehtiin tärkeän pullonkaulan pitämiseksi auki."

Korostuuko jonkin maantieteellisen paikan merkitys Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta?

"Maantieteellisesti pääkaupunkiseutu on yksi kriittinen kokonaisuus, jossa Helsingin ja Vantaan logistiikka-alue ‒ Kerava ja Sipoo mukaan luettuina ‒ sekä Vuosaaren satama näyttelevät suurta osaa koko Suomen tavaravirtojen näkökulmasta."

"Riippuvuutemme meriliikenteestä tarkoittaa myös riippuvuutta joukosta Suomen tuontisatamia. Kun ketjua kuljetaan eteenpäin, niin seuraava kriittinen paikka ovat logistiikkakeskukset, joita on sekä hyvin toimialaspesifejä että yleisempiä. Logistiikan eteenpäin virtaamisen kannalta logistiikkakeskukset ovat keskeisiä, esimerkiksi pelkästään Sipoon Inexin logistiikkakeskuksen kautta kulkee merkittävä osa koko Suomen elintarvikkeista."

Mitkä toiminnot tai tuotteet ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä?

"Kansallisessa riskiarviossa ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on tunnistettu kriittisiä toimintoja, joiden pitää pysyä toiminnassa tilanteessa kuin tilanteessa. Terveydenhoito suurelta osin esimerkiksi on tällaista kuin myös elintarviketuotanto johonkin pisteeseen asti."

"Kyseessä on kuitenkin jatkuvasti elävä lista, jota päivitetään säännöllisesti kansallisessa riskiarviossa ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Huoltovarmuuskeskuksella on 20 poolin joukko, johon kuuluu noin 1 000 ihmistä elinkeinoelämän eri osa-alueilta. He, jakautuneena toimialoittain esimerkiksi mediasta, jätehuoltoon ja energiaan, tekevät yhteiskunnan kannalta tärkeiden toimintojen tunnistamista jatkuvasti."

JAA