Päämainos
Uusilla ja päivitetyillä toimenpiteillä parannetaan pitkäjänteisesti Suomen ilmailujärjestelmän vahvuuksia sekä keskeisiä suojauksia riskien pitämiseksi hallinnassa.
Kuljetukset 23.03. 12:44

Uusilla ja päivitetyillä toimenpiteillä parannetaan pitkäjänteisesti Suomen ilmailujärjestelmän vahvuuksia sekä keskeisiä suojauksia riskien pitämiseksi hallinnassa.

Pandemia ja kyberturvallisuus näkyvät uudessa ilmailun turvallisuussuunnitelmassa

Ilmailun kansallinen turvallisuussuunnitelma (FPAS 2021–2025) sisältää konkreettisia toimenpiteitä Suomen ilmailun suorituskyvyn ja resilienssin vahvistamiseksi sekä tuttujen että koronapandemian mukanaan tuomien riskien hallinnan tueksi

23.03.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Finavia

Ilmailun turvallisuussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Suunnitelman toimenpiteet määritetään Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelman (EPAS 2021–2025) sekä kansallisen riskienhallinnan toimenpidetarpei­den pohjalta.

Traficom tiedotti päivitetystä suunnitelmasta 17.3.

Ilmailun kyberturvallisuuden kehittäminen ja resilienssin kasvattaminen mukana kehityskohteissa

Koronapandemia näkyy osana monia toimenpiteitä, joilla myös vahvistetaan resilienssiä eli kykyä toimia poikkeuksellisissa tilanteissa ja palautua niistä nyt ja tulevissa erikoistilanteissa.

"Riskienhallinnan osalta varmistamme, että organisaatioilla on kyky katsoa tilannetta pidemmällä tähtäimellä ja ennakoida pandemiasta palautumisvaihetta. Tähän liittyy infran, kaluston kuin henkilöstönkin osalta se, että toiminnot nostetaan ylös hallitusti ja turvallisuudesta tinkimättä", sanoo johtaja Jari Pöntinen.

Miehittämätöntä ilmailua koskevissa toimenpiteissä näkyy voimakkaasti meneillään oleva siirtymä kansallisesta sääntelystä EU-lainsäädännön piiriin. Operatiivisten toimenpiteiden osalta jatketaan tutuilla, mutta aina läsnä olevilla uhilla, joihin kuuluvat mm. hallinnan menetys lennolla, kiitotieltä suistuminen ja tulipalot, savu- ja muut kaasut ilma-aluksissa.

Toimenpiteet osaksi kaikkien ilmailuorganisaatioiden turvallisuudenhallintaa

Ilmailun organisaatioiden on käsiteltävä turvallisuussuunnitelman heitä koskevat toimen­piteet. Traficom toteuttaa sille osoitetut toimenpiteet ja valvoo turvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käsittelyä organisaatioissa.

"Viranomaisilla ja ilmailun toimijoilla on yhteinen vastuu toiminnan turvallisuudesta. Toteuttamalla ilmailun turvallisuussuunnitelman toimenpiteet vahvistamme Suomen ilmailujärjestelmän suorituskykyä ja kestävyyttä kaiken tyyppisiä toimintaympäristön muutoksia vastaan sekä tuemme jo tuttujen operatiivisten riskien hallintaa”, painottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Tutustu turvallisuussuunnitelmaan Traficomin Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittarit -nettisivulla.

JAA