Päämainos
Peruskorjaukset vaikuttavat pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen vuonna 2024
Kuljetukset 22.01. 06:52

Peruskorjaukset vaikuttavat pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen vuonna 2024

Rautatientorin metroasema suljetaan kesäksi.

22.01.2024
Teksti Osto&Logistiikka

Vuonna 2024 Helsingin seudun joukkoliikenteessä on merkittäviä työmaiden aiheuttamia poikkeuksia. Kesäkuun alusta syyskuun alkuun Rautatientorin metroasema on suljettu, ja metro liikennöi Kampin asemalta länteen ja Helsingin yliopiston metroasemalta itään. Lisäksi poikkeuksia on Mellunmäen-metrohaaralla. Myös junaliikenteessä on vuonna 2024 poikkeusjärjestelyjä.

HSL Helsingin seudun liikenne tiedotti aiheesta 18.1.2024.

Peruskorjaus- ja kunnossapitotyöt ovat välttämättömiä metrojärjestelmän ikääntyessä. Töiden avulla joukkoliikenne kulkee myös tulevaisuudessa ja entistä paremmin. Metron työmaista vastaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, jonka vastuulle kuuluvat metron liikennöinti ja kunnossapito.

Metrolinja katkeaa Rautatientorin kohdalla, poikkeuksia myös Mellunmäen-haaralla

Metrossa kaikkein suurin muutos liittyy Rautatientorin metroaseman paloturvallisuustöihin. Töissä parannetaan Rautatientorin metroaseman paloturvallisuutta, ja samalla varmistetaan entistä sujuvampi liikennöinti. Samassa yhteydessä Rautatientorin metroasemaa ehostetaan muiltakin osin.

Töiden takia metroliikenne keskeytyy kokonaan Rautatientorin metroaseman kohdalla 3.6.–1.9., ja Rautatientorin metroasema on suljettu. Metro kulkee Helsingin yliopiston ja Itä-Helsingin sekä Kampin ja Kivenlahden välillä. Helsingin yliopiston ja Kampin välisellä osuudella kulkevat vain raitiovaunut.

Itä-Helsingissä metro ei liikennöi Mellunmäkeen 3.6.–8.9. Normaalisti Mellunmäkeen kulkevien junien pääteasema on joko Itäkeskus, Myllypuro tai Kontula työmaatilanteesta riippuen. Metroa korvaavat bussit liikennöivät väleillä Itäkeskus–Mellunmäki tai Kontula–Mellunmäki riippuen siitä, millä osuudella metro kulkee.

Itä-Helsingin poikkeusjärjestelyt johtuvat useista työmaista. Mellunmäen metrosilta peruskorjataan, ja Kontulan metroaseman laituria kunnostetaan osana koko aseman peruskorjausta. Lisäksi metroradalla tehdään Mellunmäen-haaralla samassa yhteydessä vaihdetöitä ja muiden siltojen kunnostusta.

Metroasemat ovat poissa käytöstä seuraavina ajankohtina:

  • Rautatientori 3.6.–1.9.
  • Mellunmäki 3.6.–8.9.
  • Kontula 24.6.–4.8.
  • Myllypuro 8.7.–4.8.

Junaliikenteessä poikkeuksia Rantaradalla, Pääradalla ja Kehäradalla

Junaliikenteessä suurin poikkeus on Leppävaarasta länteen, missä junat eivät kulje lainkaan juhannuksesta 24.6. alkaen viiden viikon ajan. Junia korvataan busseilla. Lisäksi Leppävaaran ja Kirkkonummen sekä Siuntion välisessä junaliikenteessä on joitain 1–2 vuorokauden mittaisia katkoksia viikonloppuisin toukokuussa ja syyskuussa. Junayhteydet korvataan busseilla. Työt johtuvat Espoon kaupunkiradan rakennustöistä, jotka kestävät useita vuosia. Tulevaisuudessa kaupunkirata kulkee nykyisen Leppävaaran sijaan Kauklahteen asti.

Pääradalla ajetaan 2.4.–26.10. harvennetuin vuorovälein Tikkurilassa tehtävien vaihdetöiden takia. Vaikutukset kohdistuvat etenkin K-juniin.

Mannerheimintien uudistus jatkuu myös vuonna 2024 ja pitää raitiovaunut nykyisillä poikkeusreiteillä.

JAA