Päämainos

Petri Nikupeteri johtaa Kalajoen Satamaa

Sataman vuotuinen liikenne on noin 500 000 tonnia ja satamassa käy noin 150 laivaa vuodessa.

28.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Kalajoen Satama Oy:n hallitus on kutsunut Petri Nikupeterin Sataman uudeksi toimitusjohtajaksi. Nikupeteri ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.5.2020 alkaen.

Aiemmin Nikupeteri on työskennellyt kaupallisena johtajana Kalajoen satama Oy:n palveluksessa sekä useissa logistiikan johtotehtävissä Outokumpu Oy:n palveluksessa.

Suomen Satamaliitto tiedotti asiasta 20.4.

Kalajoen satama on merkittävä Perämeren sahatavaran vientisatama, joka tarjoaa reitit ympäri maailman konttiliikenteellään. Satamalla on sahatavaran ohella kokemusta irtolastiliikenteestä ja suurten projektilastien käsittelystä. Merkittävä osa sataman liikennettä ovat agri-bulk materiaalit varsinkin tuontiliikenteen osalta. 

Riippumaton satama

Kalajoen satama on suurista integraateista riippumaton vapaa kauppasatama. Sen operaattoreina toimivat huolintaliikkeet Oy Blomberg Stevedoring Ab ja Rahjan Huolinta Oy. Sataman vuotuinen liikenne on noin 500 000 tonnia ja satamassa käy noin 150 laivaa vuodessa.

Viennin osuus liikenteestä on 70 prosenttia. Päävientiartikkeli on sahattu puutavara, jota viedään vuosittain noin 500 000 m³. Sataman asiakkaina on noin 60 sahayritystä ja 10- 20 muuta teollisuusyritystä Pohjois-, Itä- ja Keski- Suomen alueelta. Sahatavaraa viedään Englantiin, Espanjaan ja Välimeren maihin. Kalajoelta viedään myös vaneria, teräsrakenteita, rautaromua, kasvuturvetta, viljaa ja puupellettiä.

Kalajoen sataman kautta tuodaan mm. massa- ja paperiteollisuuden käyttämiä mineraaleja, palamattomien valumassojen aineosia, tiiliteollisuuden mineraaleja sekä rehuteollisuuden kasviraaka-aineita. 

JAA