Päämainos
Pikaratikka aloittaa liikennöinnin lauantaina
Kuljetukset 20.10. 09:13

Pikaratikka aloittaa liikennöinnin lauantaina

Espoo uskoo pikaraitiotien houkuttelevan yrityksiä, asuntorakentamista ja investointeja.

20.10.2023
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Espoon kaupunki

Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välillä kulkeva pikaraitiolinja 15 aloittaa liikennöinnin lauantaina 21.10. Espoossa uskotaan, että raiteet eivät pelkästään liikuta ihmisiä paikasta toiseen, vaan ne vaikuttavat myös maankäyttöön ja kaupunkirakenteeseen. Toisin kuin bussilinjat, raiteet pysyvät paikoillaan ja ovat siksi houkuttelevampia yrityksille ja investoinneille.

“Raiteet houkuttelevat yrityksiä ja investointeja, mikä näkyy Keilaniemen, Otaniemen ja Leppävaaran kehityksessä ja vetovoimassa. Pikaraitiotie on myös tärkeä seudullinen hanke”, sanoo Espoon kaupungin tiedotteessa kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.

“Yritykset ja asuntorakentajat ovat kiinnostuneita hyvästä sijainnista joukkoliikenteen solmukohdissa. Espoossa pikaraitiotie tarjoaa vaihtoyhteyden metroon Keilaniemessä ja Otaniemessä sekä junaan Leppävaarassa. Raiteiden ääreen kannattaa rakentaa tiiviitä keskustoja, joissa on kattavat palvelut", sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen.

Kaavoitus uuden pikaraitiotien varrella on ollut vilkasta sen jälkeen, kun päätös pikaraitiotien rakentamisesta tehtiin kesäkuussa 2016. Kaavoituksen painopiste on kohdistunut Keilaniemeen, Otaniemeen ja Leppävaaraan.

Pikaraitiotien varrelle on Espoossa kaavoitettu uusia asuntoja noin 400 000 kerrosneliömetriä sen jälkeen, kun päätös pikaraitiotien rakentamisesta tehtiin. Samaan aikaan uusille toimitiloille on luotu mahdollisuuksia noin 100 000 kerrosneliömetrin verran.

Espoo on arvioinut asukas- ja työpaikkamäärien kasvua pikaraitiolinja 15:n vyöhykkeen varrella vuoteen 2040 mennessä. Arvion mukaan asukasmäärä kasvaa 15 000:lla verrattuna nykyhetkeen. Voimakkainta kasvun ennakoidaan olevan Otaniemi-Keilaniemi-alueella, jossa asukasluvun uskotaan kasvavan 10 000:een. Alueen työpaikkojen määrän ennakoidaan kasvavan yli 4 000:lla.

Kasvu jatkuu myös Leppävaarassa ja Perkkaalla, jossa sekä väestö- että työpaikkamäärän ennakoidaan kasvavan yli 4 000:lla vuoteen 2040 mennessä.

Radan varrelle jäävän linnustoltaan kansainvälisestikin arvokkaan Laajalahden Natura-alueen kupeeseen ei rakenneta.

Pikaraitiotie tukee Espoon hiilineutraaliustavoitetta

Raideliikenne on tehokas tapa pienentää liikenteen päästöjä. Espoon tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja lähipäästötön pikaraitiotie tukee tätä tavoitetta.

Pikaraitiolinja 15 korvaa runkobussilinja 550:n. Raitiotien myötä bussien pakokaasupäästöt vähenevät. Myös tarve yksityisautoiluun vähenee, kun tarjolla on nopea raideyhteys, jonka varrella on runsaasti palveluja.

Pikaraitiotie tuo Espooseen poikittaisen raideyhteyden, joka parantaa joukkoliikenteen matkustusmukavuutta, kapasiteettia ja täsmällisyyttä.

JAA