Päämainos
LVM
Kuljetukset 08.05. 09:34

LVM

Pisararata vaatii isot lisäinvestoinnit

Hyötyjen saaminen edellyttäisi kaupunkijunaliikenteen varikkoja ja uuden ajantasausaseman Kehäradalla.

08.05.2019
Teksti Esko Lukkari

Pisararadan hyöty olisi vähäinen ilman mittavia jopa puolen miljardin euron lisäinvestointeja. Näin sanotaan Väyläviraston ja Ramboll Finlandin päivittämässä Pisararata-suunnitelmassa.

Radan lisäksi tarvitaan kaupunkiliikennevarikkoja ja Lapinkylään ajantasausasema Kehäradalle. Lisäksi tarvitaan Espoon kaupunkirata Leppävaarasta Kauklahteen. Kokonaispaketin hintaisi lähentelisi jopa kahta miljardia euroa.

Vuosina 2012-2017 laaditun Pisararata-suunnitelman päivityksen toteuttivat Väylävirasto ja Ramboll Finland  ja työn ohjaukseen osallistuivat LVM:n lisäksi Helsinki, HSL ja Vantaa.

LVM tiedotti asiasta 6.5.

Mahdolliset nopeat junayhteydet muualta Suomesta lisäävät tarvetta Helsingin ratapihalle vaadittavalle kapasiteetille. Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu kahdeksan kilometriä pitkä rautatietunneli, joka helpottaisi päärautatieaseman ruuhkaa.

Pisararadan tavoitteena on kasvattaa kaukojunaliikenteen kapasiteettia Helsingin ratapihalla ja säilyttää lähijunaliikenteen palvelutaso vähintään nykyisellä tasolla. Tällä hetkellä päärautatieasemalle saapuu pääradan suunnasta ruuhkatunnin aikana noin kymmenen junaa, jotka käyttävät kaukoliikenteen ratakapasiteettia. Tavoitteeksi asetettiin pääradan ja suunnitellun Lentoradan suunnan kaukojunaliikenteen kasvu 20 junaan ruuhkahuipputunnin aikana.

Lisäinvestointeja tarvitaan

Kehäradan ja Pisararadan myötä syntyvällä ympyrälinjalla kaupunkijunaliikenteen häiriöherkkyys kasvaisi, koska reitillä ei ole pääteasemaa, jolla aikataulut tasataan. Haasteisiin vastattaisiin Pisara+ -toimenpidepaketilla, johon kuuluvat Pisararadan lisäksi muun muassa kaupunkijunaliikenteen varikot ja uusi Lapinkylän ajantasausasema Kehäradalla.

Myös investointi Espoon kaupunkirataan Kauklahteen on edellytys kokonaisuudelle. Lisäksi tarkasteltiin radan vaiheittaista toteuttamista ja tutkittiin vaihtoehtoja Pisara+ -toimenpidekokonaisuudelle Helsingin ratapihan kapasiteetin kasvattamiseksi.

Ilman lisätoimenpiteitä Pisararata ei täytä sille asetettuja tavoitteita ja vaikutukset seudun joukkoliikennematkustajille olisivat negatiiviset. Selvitys myös osoitti, ettei Pisararataa voi rakentaa vaiheittain. 

Selvityksen johtopäätökset

1. Selvityksessä on löydetty Pisara+ -toimenpidepaketti, jonka avulla mahdollistetaan lisäkapasiteetti Helsingin ratapihalle tilanteessa, jossa Pasilan pohjoispuolelle toteutetaan uutta kaukoliikenteen kapasiteettia (Lentorata).

2. HSL:n teettämän kysyntäselvityksen mukaan Pisara+ -toimenpidepaketin myötä Pisararadan vaikutukset Helsingin seudun lähijunaliikenteen käyttäjille ovat neutraalit, mutta vaikutukset vaihtelevat alueittain. 

3. Ilman toimenpidepakettia Pisararata ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Toimenpiteiden suunnittelu tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti ja varmistaa toimenpidepaketin toteuttamisvalmius. 

Pisararadan myötä kaupunkijunaliikenteen liikennöinti muuttuu merkittävästi, jolloin liikenteen luotettavuus on taattava. Kaukojunaliikenteen kapasiteetin kriittisiksi toimenpiteiksi on tunnistettu pääradan ja Rantaradan uudet kaupunkijunaliikenteen varikot, joita ilman Helsingin ratapihalta ei vapaudu kapasiteettia.

Kaukojunaliikenteen kapasiteetin kasvattaminen on riippuvainen uusista kaupunkijunaliikenteen varikoista, sillä Ilmalan varikolta ei ole mahdollista aloittaa liikennettä suoraan Pisararadalle. Ilmalasta liikennöinnin aloittavat kaupunkijunat veisivät edelleen Helsingin ratapihalta kapasiteettia.

Toimenpidepakettiin kuuluu Pisararadan ja varikoiden lisäksi ajantasausasema, häiriönhallinnan toimenpiteitä kuten sivuraiteita sekä nykyisen rataverkon pieniä korjaustarpeita. Pisara+ -selvityksen mukainen kustannusarvio on 1,6-1,8 miljardia euroa. Pelkän Pisararadan ratasuunnitelman kustannusarvio oli 1,3 miljardia euroa vuonna 2017. Yksi edellytys Pisararadalle ja toimivalle lähijunaliikenteelle on Espoon kaupunkirata Leppävaarasta Kauklahteen. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että ilman toimenpiteitä Pisararadalle asetetut tavoitteet eivät toteudu. Kokonaisuudessaan Pisara+ -toimenpidepaketti parantaisi vain hieman Helsingin seudun lähijunaliikenteen yhteyksiä.

JAA