Päämainos
Pohjois-Suomen rautateiden kauko-ohjaus uudistetaan
Kuljetukset 13.10. 08:21

Pohjois-Suomen rautateiden kauko-ohjaus uudistetaan

Ensimmäistä kertaa Suomessa hyödynnetään uutta eurooppalaista rajapintastandardia.

13.10.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Fintraffic uudistaa rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmään Pohjois-Suomessa. Siemens Mobility Oy on voittanut kilpailutuksen järjestelmän toteutuksesta. 

Suomessa hyödynnetään nyt ensimmäistä kertaa uutta eurooppalaista rajapintastandardia, joka on määritelty EULYNX-hankkeessa.

Projekti toteutetaan vuosina 2021–2025. Kauko-ohjausjärjestelmä tulee käyttöön Fintrafficin Oulussa sijaitsevaan rautatieliikenteen ohjauskeskukseen sekä osaan sen Tampereen työpisteistä.

Moderni järjestelmä mahdollistaa Fintrafficin mukaan paikkariippumattoman ja dynaamisen ohjaustyön sekä automaation laajemman käytön. Samalla matkustajien palvelutaso ja turvallisuus paranevat ja häiriöherkkyys vähenee. 

Fintraffic tiedotti asiasta 7.10

Projektissa rakennetaan Pohjois-Suomen ohjausalueelle moderni kauko-ohjausjärjestelmä. Siihen sisältyvät järjestelmän suunnitteluun, valmistukseen ja käyttöönottoon liittyvät työt sekä tarvittavien rajapintojen toteuttaminen muun muassa asetinlaitteisiin. Samalla huomioidaan junien kulunvalvonnan uudistavan Digirata-hankkeen tavoitteet.

Hyödyt merkittäviä

”Tämä on tärkeä askel rautatiejärjestelmän turvallisuudelle ja toimintavarmuudelle. Järjestelmä mahdollistaa myös datalähteiden kasvattamisen. Datan avulla pystytään ohjaamaan rautateiden toimivuutta entistä laadukkaammaksi”, sanoo tiedotteessa Fintrafficin raideliikenteenohjauksen operatiivinen johtaja Sanna Järvenpää.

”Toteutuksessa kasvatetaan automaatioastetta ja ratatöiden hallittavuus paranee ja junakaluston siirto ratapihoilla tehostuu. Erityishuomiota kiinnitetään häiriöttömyyteen ja järjestelmän käyttöliittymään. Järjestelmässä on valmiudet tulevaisuuden entistä digitaalisempaan junaliikenteeseen”, toteaa Siemens Mobilityn tekninen johtaja Jari Jussila.

Eurooppalainen rajapintastandardi

Eurooppalaisen rajapintastandardin avulla harmonisoidaan raideliikennejärjestelmien yhteensopivuutta ja varmistetaan sujuva tiedonsiirto järjestelmän osien välillä. Toteutuksessa käytettävän rajapintastandardin avulla yhdistetään Väyläviraston radan varrella olevia asetinlaitteita Fintrafficin kauko-ohjausjärjestelmään.

”Väylävirasto mahdollistaa osaltaan hankkeen toteuttamisen muutoksilla ratainfraan, kuten asetinlaitteisiin ja tietoliikenteeseen. Pääsemme rakentamaan modernia standardia rajapintaratkaisua erityisesti vanhemman sukupolven releasetinlaitteisiin. Hyödynnämme rajapintaratkaisussa standardoitua EULYNX-rajapinnan sanomarakennetta ja protokollaa”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtola.

Fintraffic vastaa toteutuksesta yhteistyössä Siemens Mobility Oy:n kanssa, ja Väylävirasto vastaa järjestelmän liittämisestä ratainfrastruktuurista.

AVAINSANAT

Finntraffic

JAA